DSpace@AYBU is a growing collection of Yildirim Beyazit's research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

Select a community to browse its collections.

ENSTİTÜLER [860]
FAKÜLTELER [621]
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI [0]
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU [0]
 • Toplumsal Hafızanın Geriye Göçü 

  GEDİKOĞLU, Sümeyye (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Son yıllarda üçüncü kuşak Türkiye kökenli Avrupa vatandaşlarının Türkiye'ye beyin göçü gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir. Bu çerçevede çalışma üçüncü kuşak Avrupalı Türklerin Türkiye'ye göç kararında kimlik, aidiyet, ...
 • Transition from Personnel Management to Human Resources Management in Ministry of Foreign Affairs 

  DEVECİOĞLU, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu tezde, Dışişleri Bakanlığında personel yönetiminin tarihsel gelişimi incelenmiştir. Kuruluşundan günümüze kadar, Dışişleri Bakanlığı personel biriminde ve Bakanlığın genel kurumsal yapısı içerisinde meydana gelen yapısal ...
 • İtalya ve Türkiye'de Göçmen Kaçakçılığı 

  ÇAYKARA, Yusuf Halit (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Göç, en basit tanımıyla insanların yer değiştirme hareketidir. Göçün bir çeşidi olan uluslararası göç olgusu son zamanlarda gündemde olan göç konularının başında gelmektedir. Zira uluslararası göçmen sayısı son yıllarda ...
 • Ürün Sorumluluğu Bağlamında Hatalı Tıbbî Cihazdan Doğan Hukukî Sorumluluk 

  KİBAR, Ahmet Fevzi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  İnsanın hayatı ve sağlığı, onun en değerli varlığıdır. Bu nedenle sağlık sektörüne yapılan yatırım bir medeniyetin vazgeçilmez unsurudur. Tıbbî cihazlar günümüz sağlık sektörü açısından ilaçtan sonra en önemli teşhis ve ...
 • Cümleye Kattığı Anlam Bağlamında Mukaraba, Recâ Ve Şurû‘ Fiileri'nin İncelenmesi ve Kur’ân-ı Kerim’den Misalleri 

  ÖZÇELİK GÜLŞEN, Hanife (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Cümleye Kattığı Anlam Bağlamında Mukaraba, Recâ Ve Şurû' Fiilerinin İncelenmesi ve Kur'ân-ı Kerim'den Misalleri ANKARA, Hanife ÖZÇELİK GÜLŞEN Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Dr. Öğretim ...

View more