DSpace@AYBU is a growing collection of Yildirim Beyazit's research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

Select a community to browse its collections.

ENSTİTÜLER [103]
FAKÜLTELER [603]
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI [0]
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU [0]
 • Klasik Bir Eğitim Kurumu Olarak Enderun Mektebi ve Yenileşme Bağlamında Kapatılış Süreci 

  SİMİT, M. Enes (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Enderun Mektebi Osmanlı Devleti'ne yaklaşık dört yüz elli yıl hizmet vermiş, Osmanlı Devleti'nin en köklü kurumlarındandır. Osmanlı eğitim sistemi içerisinde erken dönemlerden itibaren görülen bu kurum, saray görevlilerini ...
 • XX. Yüzyıl Başında İngiliz İstihbaratı'nın Kürtlere Yönelik Faaliyetleri 

  İYİAT, Bora (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma içerisinde XX Yüzyıl başında Küresel Hakimiyet mücadelesinde olan İngiltere'nin Ortadoğu'ya yönelik politikaları anlatılmış ve bu politikalar çerçevesinde İngiltere'nin Ortadoğu'nun demografik unsurlarından olan ...
 • The Role of Afad in Turkey's Humanitarian Diplomacy 

  KARAKOÇ DORA, Zuhal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan güç kavramı, uluslararası ilişkileri anlamada son derece önemlidir ve bu kavram zaman içinde geleneksel anlamından sıyrılarak bugün neredeyse tüm devletlerin bu değişen ...
 • The Role of Recovery Experiences on Effects of Emotional Labor 

  DOĞAN, Dilan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Duygusal işçiliğin hem çalışanlar (iş doyumu, tükenmişlik vb.) hem de iş ile alakalı (performans, maaş vb.) etkileri üzerine giderek artan bilimsel bugular bulunmaktadır. Ancak, bu çalışmalardan bazıları duygusal işçiliğin ...
 • Gümüşhanevi Dergahı'nın Türkiye'de İslam Ekonomisine Katkıları 

  AYDIN, Kenan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada Osmanlı'nın son dönemindeki bozulma ile başlayan iktisadi, askeri, siyasi ve sosyoekonomik geri kalmışlığına kendi yöntemi ile çare arayan Gümüşhânevi Dergâhı ve bu dergâhın Cumhuriyet Türkiye'sine kadar uzanan ...

View more