Yildirim Beyazit University Institutional Repository

DSpace@YBU is a growing collection of Yildirim Beyazit's research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • KILINC, Ahmet (International Association of Social Science Research, 2018-05-10)
  Muhimme registers, first hand source for its time, are the archival records contain essential information about the military, social, economical, political and legal issues of Ottoman State. All the important state issues ...
 • KILINC, Ahmet (MUHTEŞEM KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN VAKFI, 2018)
  Kanunî Sultan Süleyman dönemi, Osmanlı Devleti’nin diğer alanlarda olduğu gibi hukuk alanında da yükselişte olduğu dönem olmuştur. Sultan Süleyman’ın “Kanunî”liği, onun döneminde Osmanlı hukukunda meydana gelen değişikliklerle ...
 • KILINC, Ahmet (GAZI UNIVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008)
  İran İslam Cumhuriyeti devleti, batılı anlamdaki devlet sistemlerinden farklılık arz etmektedir. Zira bu devlet İslam hukuku prensiplerine ve hatta bu hukukun Caferi ekolünün anlayışına göre kurulmuştur. Şia inancındaki ...
 • Sinkaya, Bayram (ORSAM, 2016-04)
  is study has aimed at increasing familiarity of students with regard to major issues in Middle East politics, and providing a framework that would help to analyze regional politics. In this regard, there are two points to ...
 • Vural Çelenk, Belkıs; Aygül, Musa (Journal of Commercial and Intellectual Property Law/Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2018-07)
  Uluslararası ticarette ekonomik yaptırımların yeri geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini korumaktadır. Bugün uluslararası ticarete etkisi olan yaptırım rejimleri milli devletlerce oluşturulabileceği gibi, Avrupa Birliği ...

View more