Now showing items 2460-2479 of 2575

  • Web Destekli Eğitim ve Akran Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Stoma Bakımı Bilgi ve Becerilerine Etkisi 

   KAPLAN, Sezgi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Araştırma hemşirelik öğrencilerinin stoma bakımına yönelik bilgi ve becerilerine web destekli öğretim ve akran eğitiminin etkisinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini ...
  • Web Sitesi Tasarım Aşamasındaki Kriterlerin Önem Derecelerinin Bulanık Fucom ile Belirlenmesi 

   Atçı, Sultan Handenur; Atalay, Kumru (Journal of Turkish Operations Management, 2022-06-30)
   Günümüzde internet, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş ve gün geçtikçe güçlenen bir iletişim aracı haline gelmiştir. Gelişen teknolojiler ile internet için büyük önem arz eden Web siteleri insanların gündelik ...
  • Web Tabanlı Eğitim ile Verilen Multimodal Analjezide Hemşirelik Yaklaşımının Standart Hasta Simülasyonu ile Değerlendirilmesi 

   YILMAZ ŞENYÜZ, Kübra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bu araştırma, web tabanlı eğitim ile verilen multimodal analjezide hemşirelik yaklaşımı eğitiminin, öğrencinin bilgi ve uygulama becerisine etkisini belirlemek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini ...
  • Western Perception of Kadro Movement 

   KARAMAN, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Kadro Dergisi, 1929 Buhranı sonrası dönemde, 1932 ile 1935 yılları arasında otuz altı sayı çıkmış bir fikir dergisidir. Kadro Dergisini çıkaran ekip Kadro Hareketi olarak anılmaktadır. Türk inkılâbına ideoloji üretme ...
  • When Does a Military Defect? A Comparative Case Study of Egyptian Military’s Behavior during Popular Protests of 1977 Bread Intifada, 2008 Riot, and 2011 Arab Uprisings 

   ÇETER, Ayten (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   ÖZET Bir Ordu Ne Zaman Desteğini Çeker? Popüler İsyanlar Sırasında Mısır Ordusunun Davranışına Dair Karşılaştırmalı Bir Vaka Çalışması: 1977 Ekmek İsyanı, 2008 İsyanı ve 2011 Arab İsyanı. 2011'de, Ortadoğu bölgesi hem rejim ...
  • Which Criteria Determine The Winner for Patient? 

   Can, Gülin Feryal; Işın, Feride Bahar (Journal of Turkish Operations Management, 2018-12)
   This study aims to determine the most important hospital preference criteria to provide guidance for hospital managers who wish to differentiate their hospitals from their rivals. In this context, preference criteria ...
  • Which Guidance Method during Tracheotomy Procedure in Patients with Short Neck in the ICU:A Prospective Randomized Study 

   Özayar, Esra; Güleç, Handan; Horasanlı, Eyüp (International Journal of Anesthetics and Anesthesiology, 2016)
   Abstract Purpose: Utilization of fiber optic video bronchoscope (F) alone vs. in combination with ultrasound (U + F) during tracheotomy procedures for patients with remarkable short necks. Materials and methods: Nineteen ...
  • X ve Y Kuşağı'nın Sosyal Refah Algısı 

   ÇAĞLAYAN, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Yaşamın her alanında kendisini hissettiren değişim ve dönüşümlerin kuşkusuz ki insanların karakteristik özellikleri, hayata karşı beklentileri, bakış açıları, algıları ve öncelikleri üzerinde de tesiri söz konusudur. ...
  • X-band Indoor High Data Rate Wireless Communication 

   SEDIQI, Ziaoulrahman (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bina içi kablosuz iletişim, ışık, bluetooth ve kızılötesi gibi birçok farklı teknoloji ile sağlanabilir. Ancak veri hızı, büyük veriyi kısa bir zaman diliminde gerekli bir aralıkta aktarmak için yeterli değildir. Göz açıp ...
  • X-ray Radiation Effects on the CuInGaTe2 Semiconductor Diode Parameters 

   ARSLAN, Semra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada CuInGaTe2 yarıiletken diyotun elektriksel parametreleri üzerine iyonlaştırıcı X-Işını radyasyonunun etkisi araştırıldı. I-V ölçümleri laboratuvar ortamında beş farklı radyasyon değeri (200, 400, 600, 800 ve ...
  • XIX. Yüzyılda Tarsus Şeriye Sicillerine Göre Giyim Kuşam ve Ziynet Eşyası 

   YILMAZ, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Tarih araştırmalarında şehirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına ışık tutacak çalışmalar, belli bölgeler istisna edilirse, sınırlıdır. Tarsus ise özellikle tereke kayıtları açısından sınırlı çerçevede çalışılmış bir ...
  • XIX. Yüzyılda Türkistanlı Hacıların Hac Yolculuğu 

   SHAMSHIDIN UULU, Dyikanbek (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   XIX. Yüzyılda Türkistanlı Hacıların Hac Yolculuğu Hac farizası bütün Müslümanların yapmaya özen gösterdiği İslam dinindeki en önemli ibadetlerden biridir. Bu ibadeti diğer Müslümanlar gibi Türkistanlı Müslümanlar da yerine ...
  • XIX. Yüzyılda Zir Kazasının Nüfus Defterlerive Nüfus Yapısı 

   Erdoğan, Hasan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   İnsanların bir araya gelmesi nüfusu oluşturur. Nüfusun konusu ise insandır. Bu nedenle nüfus ve demografik yapı konusu, tarihin her döneminde önemini korumuştur. Tarih boyunca pek çok devlet; nüfusu, nüfus yapısını ve nüfus ...
  • XVI-XVII. Yüzyıl Şerʻiye Sicillerine Göre Konya'da Kadın 

   TEZCAN, Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Yeniçağ Osmanlı tarihçiliğinde sosyal tarih ve hususiyetle de toplum içerisindeki kadının yeri hak ettiği değeri bulamamıştır. Bu çalışmada kadının sosyal hayattaki konumu incelenmek suretiyle Osmanlı toplum yapısı ...
  • XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı İlmiye Teşkilatı'nda İstihdam ve Hareket (Anadolu Kadıaskerliği Örneği) 

   KILIÇ, Cihan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Eğitim, öğretim ve yargı faaliyetlerini yerine getiren Osmanlı ulemâsının devlet protokolü ve sosyal yapı içinde önemli bir role sahip olduğu malumdur. Gerek devlet erkini en ücra noktalarda temsil etmesi, gerekse bu erkin ...
  • XVIII. Asır Şairi Ahmed Me'âbî Dîvânı (Metin-İnceleme-Dinî ve Tasavvufî Tahlil) 

   Uzun, Yunus Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma; Ahmed Me'âbî'nin Dîvânı'nından hareketle şairin hayatını, edebî şahsiyetini, şiirlerinin dinî ve tasavvufî tahlilini ve Dîvân'ın tenkitli metninin incelemesi üzerinedir. Me'âbî, XVIII. yüzyılda yaşamış mutasavvıf ...
  • XVIII. Yüzyılda Kahire Darphanesi 

   TEZCAN, Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Osmanlı Devleti Mısır'ı ele geçirdikten sonra, burada yeni kurumlar tesis etmenin yanında, Mısır'da uzun zamandır varlık gösteren bazı kurumları da faal bıraktı. Genişleyen Osmanlı coğrafyasında para arzını karşılamak, ...
  • XX. Yüzyıl Başında İngiliz İstihbaratı'nın Kürtlere Yönelik Faaliyetleri 

   İYİAT, Bora (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma içerisinde XX Yüzyıl başında Küresel Hakimiyet mücadelesinde olan İngiltere'nin Ortadoğu'ya yönelik politikaları anlatılmış ve bu politikalar çerçevesinde İngiltere'nin Ortadoğu'nun demografik unsurlarından olan ...
  • YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ DAVALARINDA BAZI USUL HUKUKU PROBLEMLERİ 

   AYGÜL, MUSA (Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (MHB), 2012)
   Bu çalışmada, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi davalarında, ödenmesi gereken harç, ispat yükü, deliller ve yabancı mahkeme kararına konu ihtilâfın farklı şekilde vasıflandırılmasından doğan sorunlar ele ...