Recent Submissions

 • Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçu 

  Babayiğit, Beşir (Seçkin Yayıncılık, 2020-06)
  Çalışmada, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 359. maddesinde yer alan "vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde işlenen vergi kaçakçılığı suçu" sistematik incelemeye tâbi tutulmuştur. Çalışmaya konu olan ...
 • Bilişim Sistemi Aracılığıyla Haksız Yarar Sağlama Suçu (TCK m. 244/4) 

  AÇIKGÖZ, Emre İkbal (Adalet Yayınevi, 2020)
  Bilişim sistemlerinin oluşturduğu siber dünya, klasik olarak ifade edebileceğimiz hırsızlık, dolandırıcılık, hakaret, tehdit gibi suçların işlenmesini kolaylaştırmanın yanı sıra bu dünyaya özgü, haksızlık teşkil eden yeni ...
 • İslam ve Osmanlı Ceza Hukukunda Kazf Suçu 

  Babayiğit, Beşir (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (EBYÜHFD), 2018-12)
  Çalışmanın konusu günümüzden dört bin yıl öncesindeki hukuk metinlerinde bile yer alan kazf suçudur. Kazf, bir kişiye onun zina ettiği isnadında bulunmak veya kişinin nesebini inkâr etmektir. Kur’an’da yer alan ...
 • Kumar Oynama ve Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Fiilleri 

  Babayiğit, Beşir (Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2018-06-01)
  Kumar oynanması 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesinde kabahat olarak; kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 228. maddesinde suç olarak düzenlenmiştir . Kumar kabahatinin ...