Recent Submissions

  • İslam ve Osmanlı Ceza Hukukunda Kazf Suçu 

    Babayiğit, Beşir (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (EBYÜHFD), 2018-12)
    Çalışmanın konusu günümüzden dört bin yıl öncesindeki hukuk metinlerinde bile yer alan kazf suçudur. Kazf, bir kişiye onun zina ettiği isnadında bulunmak veya kişinin nesebini inkâr etmektir. Kur’an’da yer alan ...
  • Kumar Oynama ve Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Fiilleri 

    Babayiğit, Beşir (Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2018-06-01)
    Kumar oynanması 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesinde kabahat olarak; kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 228. maddesinde suç olarak düzenlenmiştir . Kumar kabahatinin ...