Recent Submissions

  • Türk Ceza Kanununda Etkin Pişmanlık 

    BAKİ, Ensar (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016-07-15)
    Etkin pişmanlık kurumu; 765 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanun döneminde farklı biçimde düzenlenmiştir. Etkin pişmanlık kurumu eski kanun döneminde de olduğu üzere kanunun özel hükümler kısmında belirli suç tiplerine ilişkin ...