Recent Submissions

  • İfade ve Basın Özgürlüğü Çerçevesinde Karikatür 

    Özeler, Neslihan (Yetkin Yayıncılık, 2016)
    Birbirlerinin tamamlayıcısı olarak nitelendirebileceğimiz ifade ve basın özgürlüğü demokratik bir hukuk devletinin vazgeçilmez unsurları arasında yerini almıştır. Bir hukuk sisteminde bu özgürlüklerin varlığı kadar onların ...