Recent Submissions

  • Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı ve İstisnaları 

    Ekinci, Murat (PESA, 2017-05)
    2003 tarihli Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Türkiye’de uygulanmaya başlayan bilgi edinme hakkı, bireye karşı üstün konumda olan ve tesis ettiği işlemlerle ilgili tüm bilgi ve belgeleri elinde bulunduran idareye karşı “idare ...