Recent Submissions

 • Açık Bankacılık: Kişisel Verilerin Korunmasına Bir Tehdit Mi? 

  Taştan, Furkan Güven; Saruhan, Utku (2020-11)
  Finansal teknolojilerin önemli çıktılarından birini oluşturan açık bankacılık, müşteri verilerini istek veya onayları doğrultusunda üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımına açarak müşteri yararına çeşitli ürün ve hizmetlerin ...
 • Viyana Satım Antlaşması'na (CISG) Göre Alıcının Sözleşmeyi İhlâli Halinde Satıcının Hakları 

  TAŞTAN, Furkan Güven (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2019-03)
  Çalışmamızda sözleşmenin alıcı tarafından ihlâli hâlinde satıcının sahip olduğu haklar meselesi ele alınmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak alıcının asli yükümlülükleri olan semen ödeme ve malı teslim alma ile diğer ...
 • Avukatlar İçin Zihin Haritalama 

  TAŞTAN, Furkan Güven (H+ Dergi, 2017)
  Önce müvekkil, ardından içtihatlar, doktrin ve varsa diğer bilgi kaynakları... Avukatın hukuk tabiatında dağınık hâlde bulunan bu bilgileri sistematize etmesi ve ardından muhakeme yaparak somut olaya uyarlaması için ...
 • TÜRK VE ALMAN İLAÇ HUKUKUNDA HATALI ÜRETİLEN İLAÇTAN DOĞAN SORUMLULUK VE ÖZEL SORUMLULUK HÂLLERİ 

  DÖNMEZ, Ünsal (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016)
  Geçmiş yüzyıllar boyunca insanoğlu, sağlığını korumak veya sağlığına kavuşmak amacıyla ilaç kullanmıştır. Özellikle 20. yüzyılda, ilaç endüstrisinde meydana gelen hızlı gelişim, beraberinde ilaç üreticisinin sorumluluğu ...
 • Off- Label Use In Deutschem Recht 

  DÖNMEZ, Ünsal (Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2016)
  Im Aufsatz wird die gesetzliche Entwicklung des deutschen Arzneimittelrechts behandelt, durch Denition der zulassungsfremde Arzneimittelverwendung sich ähnelnde Begrifflichkeiten von einander abgegrenzt sowie darüber ...
 • 2011/83/EU SAYILI TÜKETİCİ HAKLARI DİREKTİFİ VE BU DİREKTİFİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER ALANINDA TÜRK HUKUKU’NA YANSIMALARI 

  Unknown author (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:1, 2016)
  2011 yılında yayınlanan Tüketici Hakları Direktifi1 uzun bir hazırlık aşamasına sahiptir. 8.10.2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından sunulan tasarıda2, tüketici haklarına ilişkin dört Direktif üzerinde çalışılmış (Kapıdan ...
 • Hukukta Zihin Haritalama 

  TAŞTAN, Furkan Güven (Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2017-04)
  Zihin haritalama yöntemi, iş ve eğitim dünyasında giderek yaygınlaşan bir not alma ve not oluşturma metodudur. Yöntemin yaygınlaşmasının temelinde, bolca görsel öge barındırması, bütüncül bir bakış açısı sunması, hatırlamayı ...