Recent Submissions

 • Medenî Hukuk Pratik Çalışmaları 

  DÖNMEZ, Zeynep; DÖNMEZ, Ünsal; YÜKSEL ORHUN, Mercan; KAYA, Ümmühan; CÖMERT, Büşra; ALDEMİR, İpek; TAŞTAN, Furkan Güven; MEDAR, Arzu Ahsen (Yetkin Yayınları, 2017)
  Bu kitapta medeni hukuka giriş, kişiler hukuku ve aile hukukuna ilişkin pratik çalışmalar ile zihin haritaları yer almaktadır.
 • Die Haftung für fehlerhafte Arzneimittel in Deutschland und der Türkei: Eine Rechtsvergleichende Untersuchung des Arzneimittelhaftungsrechts 

  DÖNMEZ, Ünsal (Verlag Alma Mater, 2014)
  Der Begriff des Herstellers sowohl im deutschen als auch im türkischen Recht wurde den EG-Richtlinien entnommen. Im türkischen Recht bezeichnet der Begriff des Herstellers aber nicht nur die Person, die ein Produkt dem ...
 • Das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen Online- Verträge im türkischen und deutschen Recht 

  DÖNMEZ, Zeynep (PL Academic Research, 2014)
  Es ist Zweck der vorliegenden Arbeit, erstens die Regelung des Verbraucherrechts unter dem Gesichtspunkt des "Wiederrufsrechts bei Fernabsatzverträgen insbesondere bei Online-Verträgen" im türkischen und deutschen Recht ...
 • Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar 

  DÖNMEZ, Zeynep; DÖNMEZ, Ünsal; YÜKSEL ORHUN, Mercan; KAYA, Ümmühan; CÖMERT, Büşra; ALDEMİR, İpek Betül; TAŞTAN, Furkan Güven; MEDAR, Arzu Ahsen (Yetkin Yayınevi, 2017)
  Söz konusu çalışmada, borçlar hukuku genel hükümler ve borçlar hukuku özel hükümler derslerine ilişkin pratik çalışmalar ve zihin haritaları yer almaktadır.
 • Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması 

  TAŞTAN, Furkan Güven (On İki Levha Yayınevi, 2017-11)
  Ticari şirketler açısından önemli bir parasal değer hâline gelen kişisel veriler, bugün itibariyle ekonominin adeta yeni yakıtı olarak görülmeye başlanmıştır. Kişilik hakkı sınırları içerisinde yer alan kişisel verilerin, ...
 • Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat 

  TAŞTAN, Furkan Güven; Kaya, M. Bedii (On İki Levha Yayınevi, 2018)
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Taraf İradelerinin Etkisi 

  Aldemir Toprak, İpek Betül (Oniki Levha Yayıncılık, 2018-01)
  Aile hukukuna ilişkin hükümlerin, kural olarak emredici nitelikte olması nedeniyle eşler, kendi aralarında her türlü hukukî ilişkiyi kurma özgürlüğüne sahip değildirler. Ancak kanun koyucu, Türk Medenî Kanunu’nda yer vermiş ...