Recent Submissions

  • Tartışma Raporu: "Viyana Satım Sözleşmesi'nde Kabul" 

    TAŞTAN, Furkan Güven (2018-03-21)
    21.03.2018 tarihli bu rapor, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programında Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL tarafından verilen Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) dersi kapsamında hazırlanmıştır.