Recent Submissions

  • ÜÇÜNCÜ ÜLKENİN DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARININ HAKSIZ FİİLLER ALANINDA UYGULANMASININ MÖHUK MADDE 31 İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

    Vural Çelenk, Belkıs (Koç Üniversitesi Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı, 2018-07)
    Bu çalışmada üçüncü ülkenin doğrudan uygulanan kurallarının Türk hukukunda haksız fiiller alanında MÖHUK madde 31'in yardımı ile kıyasen uygulanırlığı tartışma konusu yapılmıştır. Doğrudan uygulanan kurallar kavramını genel ...
  • Arbitration In Turkey 

    AYGÜL, MUSA; YEŞİLIRMAK, ALİ; CERRAHOĞLU BALSSEN, EDA; KINIKOĞLU, EFE; KARKIN, MURAT; GÜLTUTAN, DOĞAN; YEŞİLOVA, BİLGEHAN; TİRYAKİOĞLU, BİLGİN; BAYATA CANYAŞA, ASLI; ŞANLI, CEMAL; ESEN, EMRE; WILSKE, STEPHAN; KIMBERLY HUGHES, SARAH; ESİN, İSMAİL G.; ÇELEBİ, ÖZGÜN; ERKER, SEVGİN; KAŞARCIOĞLU, DEMET; GÜN, MEHMET; HANÇER, HANDE; GÜRBÜZ, BAŞAK (Kluwer Law International, 2014-01-12)
    This book provides a comprehensive analysis of the law and practice of international arbitration and other alternative dispute resolution mechanisms in Turkey. It has been prepared with the contributions of twenty experienced ...