Now showing items 1-1 of 1

    • Spor yöneticiliğinde bilgi yönetiminin önemi 

      Bayter, Mustafa; Alaca, Erdinç (Turkish Studies, 2014)
      Günümüzde yaşanan hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler, kurum ya da örgütsel yapılarda bilgiye olan ihtiyacı artırmaktadır. Toplumun sağlık, sosyal, kültürel yapısını etkileyen ve uluslararası arenada öne çıkmasını ...