Now showing items 1-1 of 1

    • Mâtürîdî Âlimi Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Müdâfaası 

      Demir, Abdullah (Cumhuriyet İlahiyat Dergisi-Cumhuriyet Theology Journal, 2016-06-15)
      Ebû İshâk es-Saffâr, Mâtürîdî’nin (ö. 333/944) kelâm anlayışını benimseyen Batı Karahanlılar dönemi âlimlerinden birisidir. Telhîsü’l-edille ve Risâle fi’l-kelâm adlı kitaplarının içeriği, kullandığı yöntem ile Osmanlı ve ...