Now showing items 1-1 of 1

    • İslam ve Osmanlı Yargılama Hukuku’nda Esbab–ı Mûcibe 

      KAYA, Köroğlu (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016-07-15)
      Adil bir yargılama ve hüküm, verilen kararın delillerle temellendirilmesini yani gerekçelendirilmesini gerekli kılar. Gerekçe, analitik bir düşünme ve diyalektik bir muhakeme faaliyetinin ürünüdür. İslam ve Osmanlı hukukundaki ...