Now showing items 1-3 of 3

  • Mardin Ermenileri 

   Deveci Bozkuş, Yıldız (2006)
   Bu makalede konunun "Osmanlı'dan Günümüze Mardin Ermenileri" olarak sınırlandırılmasının nedeni Mardin Ermenileri ile ilgili olarak bugüne kadar detaylı bir çalışmanın yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Makalede ...
  • Mardin yöresinde Ermeni-Arap ilişkilerinin Ermenice-Arapça üzerindeki etkileşimleri 

   Deveci Bozkuş, Yıldız (2013)
   Bu makalede ilk olarak geçmişten günümüze dini, ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan Mardin yöresindeki Ermeni-Arap münasebetleri ele alınacaktır. Bu kapsamda iki toplum arasındaki ilişkilerin Ermenice ve Arapça üzerindeki ...
  • Sosyal ve etnik yapı açısından Midyat'ta Ermeniler 

   Deveci Bozkuş, Yıldız (2011)
   Bu makalede ilk olarak tarihi süreç içerisinde tarih öncesinden günümüze Midyat'ın geçirmiş olduğu değişim ve dönüşüm ele alınmaya çalışılacaktir, Daha sonra geçmişte Midyat'ta yaşamış, kültürel ve sosyal yapıya oldukça ...