Recent Submissions

 • Türkiye'de Halk Kütüphaneleri için Yenilikçi Örgüt Kültürü ve Stratejisi 

  Alaca, Erdinç (Hiperyayın, 2021-09)
  In this study, current management and service development approach of provincial public libraries in Turkey and relationship of these approaches with innovative organizational culture were focused on. It is argued that the ...
 • Hâlâ Umut Var... 

  Turan, Bayram; Alaca, Erdinç (Hiperyayın, 2019-12)
  Halk kütüphaneleri toplumu oluşturan bireyler arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin (din, dil, ırk, cinsiyet, statü vb.), bireylerin istek ve gereksinimlerine karşılık verebilmek amacıyla hizmet geliştiren, geliştirmesi ...
 • S.M.A.R.T. PRACTICES FOR CIVIC EDUCATION 

  Pajak, Wojciech; Soylu, Demet; Medeni, Tunç; Alaca, Erdinç; Barthel, Martin; 44339 (Comparative Research Network, 2019-01-22)
  There are several definitions and explanations, regarding non-formal education and its difference from and relation with formal and informal education ( Dib, 1988). There is, however, still a lack and need of a comprehensive ...
 • HALK KÜTÜPHANELERİNDE YENİLİKÇİ HİZMET Bartın Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanesi Örneği 

  Alaca, Erdinç (Hiperyayın, 2017-07-15)
  Yenilikçiliği hizmet politikasına dönüştüremeyen kurumların hayatta kalması mümkün müdür? Kurumlar için, hedef kitlenin ilgisi kaybedildiği an kurumsal varlığın sürekliliği tehlikeye girer. Bu süreklilik, değişen kul ...