Recent Submissions

 • Misyonerlik Faaliyetleri ve Misyonerliğin Teopolitik Boyutları 

  YILMAZ, Ömer (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2018-12-31)
  Geçmişi Hz. İsa ve onun havarileriyle başlatılabilecek Hıristiyan misyon/misyonerliği dünya genelinde çalışmalarını olanca hızıyla sürdürmektedir. XIX. Yüzyıl ise adeta Hıristiyan yayılmacılığının altın çağı ve Haçlı ...
 • Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği 

  Sevgülü Haciibrahimoğlu, Hümeyra; Demir, Abdullah (Oku Okut Yayınları, 2021-05-29)
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk ...
 • İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon 

  Demir, Abdullah (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019-10-20)
  İSNAD, sosyal ve beşerî bilimler alanında hazırlanan yayınlarda kullanılmak üzere Türkiye merkezli olarak geliştirilen akademik yazım ve kaynak gösterme sistemidir.
 • Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci, yazar Ali Avcu (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2011) 

  Demir, Abdullah (Cumhuriyet İlahiyat Dergisi-Cumhuriyet Theology Journal, 2017-12-15)
  Değerlendirmesi yapılan Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci adlı eser, Ali AVCU tarafından Prof. Dr. Hasan ONAT’ın danışmanlığında 2009 yılında doktora tezi olarak hazırlanmış ve 2011 yılında Cumhuriyet Üniversitesi ...
 • Mâtürîdî Âlimi Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Müdâfaası 

  Demir, Abdullah (Cumhuriyet İlahiyat Dergisi-Cumhuriyet Theology Journal, 2016-06-15)
  Ebû İshâk es-Saffâr, Mâtürîdî’nin (ö. 333/944) kelâm anlayışını benimseyen Batı Karahanlılar dönemi âlimlerinden birisidir. Telhîsü’l-edille ve Risâle fi’l-kelâm adlı kitaplarının içeriği, kullandığı yöntem ile Osmanlı ve ...