Recent Submissions

  • Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği 

    Sevgülü Haciibrahimoğlu, Hümeyra; Demir, Abdullah (Oku Okut Yayınları, 2021-05-29)
    Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk ...
  • İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon 

    Demir, Abdullah (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019-10-20)
    İSNAD, sosyal ve beşerî bilimler alanında hazırlanan yayınlarda kullanılmak üzere Türkiye merkezli olarak geliştirilen akademik yazım ve kaynak gösterme sistemidir.