Now showing items 1-3 of 3

  • Effects of The 2008/2009 Global Crisis on Social Expenditures in Welfare States 

   ÇOBAN, Binnaz (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Özellikle 1980'lerden sonra Berlin Duvarı'nın yıkılışı, Sovyetler Birliği'nin çöküşü, Doğu Bloğunun dağılması, teknolojik gelişmelerin artması ve ülkeler arasında sermaye akışının hızlanması gibi sebeplerden dünya küreselleşti ...
  • The Effectiveness of Medium-Term Expenditureframework in Public Budgeting: The Case of Ghana 

   SANNI, Saudah Mohammed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Geçmiş yıllarda pekçok ülke bütçe sürecindeki eski artırımcı yaklaşımın yerine, orta vadeli harcama çerçevesini (OVHÇ) benimsemiştir. Büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmak isteyen her ülke için kısıtlı kamu kaynaklarının ...
  • The Impact of Sovereign Debt Restructuring on Growth: Evidence From Emerging G20 Countries 

   PİRDAL, Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Sürdürülebilir olmayan borç yüküne sahip egemen ülkelerin, borç temerrütlerini ve/veya borç krizlerini yaşama potansiyeli vardır. Bu tür istenmeyen durumlar devlet borçlarının seri olarak yeniden yapılandırılmasına neden ...