Now showing items 1-1 of 1

    • The Relationship Between Stress Level and Personality and Stress Management Techniques 

      TÜRE, Nurhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Bu çalışma Kırıkkale'de çalışan mali müşavirlerin kişilikleriyle algılanan stres düzeyi ve stres yönetim başarısı arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca mali müşavirlerin stres düzeyiyle gelir, mesleki ...