Now showing items 1-5 of 5

  • Bir Devletin Parçalara Ayrılması Durumlarında Ortaya Çıkan Yeni Devletlerin Halefiyeti ve Yugoslavya Örneği 

   KÖK, Saadet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Uluslararası hukukun tartışmalı konularından biri olan devletlerin halefiyeti, uygulamada devletlerin uzlaşamadıkları temel sorunlardan biri olagelmiştir. Bir devletin ülkesinin bir kısmı ya da tamamının başka bir devlet ...
  • Devletlerin Ülke Dışındaki Vatandaşlarını Korumak İçin Kuvvet Kullanımı 

   TOKER, Nihal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Devletlerin ülke dışındaki vatandaşlarını korumak için kuvvet kullanımı, devletin bir başka ülkede can güvenliği tehlike altına giren vatandaşlarını kurtarmak için, ülkesi dışında kuvvet kullanmasını ifade eden bir kavramdır. ...
  • Parselasyon İşlemlerinde Mülkiyet Hakkına Müdahaleler 

   USTAOĞLU, Furkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Mülkiyet hakkı, insanoğlunun sahip olduğu en önemli haklardan birisidir. İnsanın varlığının başlangıcından bu yana önemini korumuştur. Buna karşın, kısıtlanması mümkün olmayan bir hak değildir. Pek tabi ki mevzuatta öngörülen ...
  • Ulusal ve Uluslararası Hukukta Terör Suçlularının İadesi 

   ÖZKARCI, İsmail (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Terör, "belirli bir amaç doğrultusunda yıldırma, sindirme, tehdit, korkutma ve şiddet yöntemlerini kullanma" şeklinde tanımlanabilir. Terörizm, devletlerde istikrarın bozulmasına yol açmakta, birçok toplumsal probleme ...
  • Uluslararası Deniz Haydutluğuna Karşı Alınabilecek Önlemler ve Yaptırım Uygulaması 

   TABANLI, Figen (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Deniz haydutluğu tarihteki en eski suçlardan biridir. Ancak bu kadar eski bir suç olmasına rağmen 20. yüzyılın ortalarına kadar uluslararası hukukta bir tanımı yoktur. Deniz haydutluğu ile ilgili uluslararası hukuk kuralları ...