Now showing items 1-20 of 57

   Subject
   AISI 1010 çelik boru, Soğuk boru çekme, Kalıntı gerilmesi, Tabaka kaldırma metodu (RLM), Yarma metodu (SM), X-Işını kırınımı (XRD), Sonlu eleman metodu (FEM) [1]
   AISI 1010 steel tube, Cold tube drawing, Residual stress, Removing layer method (RLM), Slitting method (SM), X-Ray diffraction (XRD), Finite element method (FEM) [1]
   ANALİZ verileri (img / hdr), Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim (DICOM), Geliştirilmiş Sinir Gazı (ENG), fMRI Kümeleme Tekniği, Sinir Gazı (NG), Nörogörüntüleme Bilişim Teknolojisi Girişimi (NIfTI), Prototip Tabanlı Kümeleme ( PBC) [1]
   ANALYZE data (img/hdr), Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), Enhanced Neural Gas (ENG), fMRI Clustering Technique, Neural Gas (NG), Neuroimaging Informatics Technology Initiative (NIfTI), Prototype-based Clustering (PBC) [1]
   Artificial Bee Colony; Image Processing; Nuclei Segmentation; PSO [1]
   Atmosferik yayılım, lazer hüzme yayılımı, atmosferik türbülans,deniz türbülansı, ıpıldama. [1]
   Atmospheric propagation; laser beam propagation; atmospheric turbulence; marine turbulence; scintillation [1]
   Batarya kontrol, batarya yönetim sistemi [1]
   Batarya yönetim sistemi [1]
   Batarya, batarya kontrol, batarya yönetim sistemi, aktif-pasif dengeleme [1]
   Battery control, battery management system [1]
   Battery, battery control, battery management system, active-passive balancing [1]
   Bidirectional conditional insertion sort; binary search; ternary search, BQ search; hybrid search [1]
   Blood Vessel Segmentation; 3D Reconstruction; X-Ray Angiography; Deep Learning; Fully Convolutional Neural Networks [1]
   Clustering techniques, Data mining, Graphical User Interface (GUI), Growing Neural Gas (GNG), Neural Gas (NG), Robust Growing Neural Gas (RGNG) [1]
   Compressed sensing, sub-THz, single pixel imaging, super-resolution, computational ghost imaging, millimeter wave, image quality assessment, convex optimization, matching pursuit, hadamard [1]
   Çift beslemeli asenkron jeneratör, güç kalitesi, indirgenmiş dereceli genişletilmiş Kalman filtresi, matris dönüştürücü, model öngörülü kontrol [1]
   Çift Yönlü Şartlı Yerleştirmeli Sıralama; Ikili arama; üçlü arama, BQ arama; melez arama [1]
   Çoklu-anten sistemleri, işaret uzayı çeşitlemesi, koordinat serpiştirmesi, sıfıra-zorlayıcı hüzme oluşturma, minimum ortalama-kare hatası hüzme oluşturma, Alamouti uzay-zaman blok kodlama, dikgen frekans bölmeli çoğullama, fiziksel katman güvenliği [1]
   Darbesel ses, ses olayı tespiti, ses olayı tanıma, makine öğrenmesi, derin sinir ağları, ses sinyali işleme. [1]