Now showing items 1-20 of 27

  • A New Buffer Management Solution to Improve the Performance of Mac Layer in Wireless Sensor Networks 

   AYGÖR, Derviş (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Kablosuz Algılayıcı Ağ (KAA) bir ortamdaki fiziksel değişiklikleri tespit eden ve anlamlı bilgileri merkezi bir noktaya daha ileri inceleme için ileten otonom bir ağdır. KAA'lar kaynak-kısıtlı dağıtık sistemlerin önemli ...
  • A New Framework by Using Deep Learning Techniques for Data Processing 

   KARIM, Ahmad Mozaffer (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Derin otomatik kodlayıcı sinir ağları el yazısı tanıma, medikal görüntüleme, yüz tanıma vb. de dahil olmak üzere çeşitli sınıflandırma ve tanıma sorunlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Derin otomatik kodlayıcı sinir ...
  • A New Model Implementation for Doubly Fed Induction Generator Used in Variable Speed Wind Turbines 

   ORTATEPE, Zafer (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tezde, rüzgâr türbinlerinde genellikle değişken hızlarda kullanılan Çift Beslemeli Asenkron Jeneratör'nün (ÇBAJ) kontrolüne yeni bir yaklaşım uygulanmıştır. Matris Dönüştürücü (MD), yüksek değerli filtrelere ihtiyaç ...
  • A Novel and Efficient Method for Face Recognition Using Original and Symmetrical Samples 

   ALLAGWAIL, Saad Omran Elhashmi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Pratik yüz tanıma uygulamalarında, insan yüzü yalnızca sınırlı sayıda eğitim görüntüsüne sahip olabilir. Bununla birlikte, genel olarak, eğitim görüntülerinin sayısının arttırılmasının, yüz tanıma sistemlerinin performansını ...
  • A Novel Approach in 3D Reconstruction of Coronary Artery Tree from 2D X-ray Angiograms 

   ATLI, İbrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Kardiyovasküler hastalıklar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın olup, dünyadaki tüm ölümlerin üçte birinden sorumludur. Bu yüzden vasküler hastalıkların doğru teşhisi, ölüm oranını azaltmada ve tüm dünyanın yaşam ...
  • A Novel Hybrid Approach to Chan-vese Algorithm for Deformable Contour Based Image Segmentation 

   ÇATALOLUK, Hatice (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Görüntü bölütleme işlemi nesne tanıma sistemlerinin en önemli ve zor adımıdır. Deforme edilebilir modellere diğer adıyla aktif kontur modellerine dayanan ve görüntülerde nesne sınırlarını bulmada kullanılan birçok nesne ...
  • A Novel Hybrid Language Model for Finite State-based Morphology 

   KAYABAŞ, Ayla (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tezde, Türkçe'nin morfolojik analizinde kural tabanlı bir yaklaşım ve yapay sinir ağı (ANN) tabanlı yaklaşımın hibrit kullanımı incelenmiştir. Herhangi bir kural tabanlı XMOR morfolojik analizatör ile yapay sinir ağı ...
  • A Secure Cluster-based Wireless Sensor Networks Applications 

   HAMMOODI, Asmaa Salih (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Kablosuz iletişim teknolojileri ve kablosuz sensör ağlarındaki gelişmeler son zamanlarda bilgisayar ve elektrik mühendisliği alanlarında önem kazanmıştır. Kablosuz sensör ağları genellikle belli başlı görevleri yerine ...
  • Active and Passive Balancing Battery Control for Electric Vehicle 

   ÖZER, Tolga (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Batarya teknolojisi her gün gelişmekte olup kullanım oranı da gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşması ile batarya kullanımı da artacaktır. Böylelikle batarya alanında yapılan çalışmalar daha ...
  • Cellular Automata Based Reservoir Computing in Sequence Learning 

   MARGEM, Mrwan A. H. (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Hücresel otomasyon temelli rezervuar hesaplama (ReCA) otomasyon hesaplama teorisi ve yinelemeli sinir ağları mimarileri arasında yenilikçi bir köprü kurmaktadır. Bu çalışmada, çeşitli tipteki görevlerin çözülmesi amacıyla ...
  • Clustering Functional MRI Data Using a Robust Unsupervised Learning Algorithm 

   ALJOBOURI, Hadeel Kassim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI), kandaki oksijen seviyelerini hesaplayarak ve bir dizi 3 – boyutlu görüntü oluşturarak beyin aktivitesini incelemede sinir bilimciler için güçlü bir araç olmuştur. Kümeleme ...
  • Detection and Recognition of Sounds from Hazardous Events for Surveillance Applications 

   ARSLAN, Yüksel (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu tezde, silah sesi, çığlık ve araba kazası gibi darbesel seslerin tespiti ve tanınmasını yapacak bir system geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böyle bir system Çevresel Ses Tanıma Sistemi olarak adlandırılabilir (ÇST). İki ...
  • Development of a Time-domain Spectroscopy System for the Characterization of Terahertz Photoconductive Antenna and Antenna Arrays 

   KHOLOUD, Elmabruk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Terahertz teknolojisindeki hızlı büyüme en yeni terahertz sistemlerinin beklenen performansı gerçekleştirmesi için yüksek performanslı bileşenleri ve sistemleri gerekli kılmaktadır. Zamana dayalı terahertz spektroskopi ve ...
  • Development of Sorting and Searching Algorithms 

   ALAJEELI, Adnan Saher Mohammed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bilgisayarlarda veri hızındaki artış bilgisayarların hızındaki büyümeden çok daha fazladır ve bu da araştırma literatüründeki sıralama ve arama algoritmalarının üzerinde yoğun bir şekilde durulmasına sebep olmaktadır. Bu ...
  • Experimental and Finite Element Analysis of Residual Stresses in Cold Tube Drawing with a Fixed Mandrel for AISI 1010 Steel 

   GATTMAH, Jabbar Kasım Jabbar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bu tezde sabit mandrel ile boru çekme işleminin analizi ve boru cidarı içindeki kalıntı gerilmelerin ölçümleri yapılmıştır. AISI 1010 çelik boruları % 16 ve 23 kesit daralmalarında çekmek için kalıplar tasarlanmış ve ...
  • Extracting Activated Regions of Brain with FMRI Data Using a Robust Unsupervised Learning Approach 

   ALZIARJAWEY, Hussain Abed Jaber (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI) beyin fonksiyonlarının görüntülenmesi için sağlam, noninvaziv ve modern bir tekniktir. Bununla birlikte, fMRI testlerinden elde edilen veriler, çeşitli faktörler nedeniyle ...
  • Fuzzy Traffic Signal Control in Vehicular ad Hoc Networks 

   SALMAN, Muntaser A. (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   rafik sinyal kontrolu (TSK), dünyanın büyük kentleri için büyük bir endişe kaynağıdır. Verimsiz ve etkisiz kesişim kontrolu, ekonomik, çevresel ve sosyal problemleri ortaya çıkarmaktadır. Çoğu zaman, döngü dedektörleri ve ...
  • Integration of Sol-gel Derived Doped Zinc Oxide Films and Solution-Processed Metal Nanoparticles for Thin Film Photodiode and Solar Cell Applications 

   SBETA, Mohamed Nouri (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Tez çalışmasında, sol-gel türevli ZnO, Al-katkılı ZnO (AZO) ve Ga-katkılı ZnO (GZO) ince filmlerin GZO filmleri üzerinde durulması, biriktirilmesi ve optimizasyonu amaçlanmıştır. Filmler, spin kaplama tekniği kullanılarak ...
  • Investigation of the Hexagonal Lattice Based Reflectarray aAntennas 

   KİRİŞ, Orçun (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışmasında, altıgen örü tabanlı yansıtıcı dizi antenler, anten performansı ve hüzme yönlendirme kabiliyeti açısından, kare örü tabanlı emsali ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Ayrıca, iyileştirilmiş yansıma faz ...
  • Multi-antenna Communication Systems with Signal Space Diversity 

   REŞAT, Mustafa Anıl (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu doktora tezinde işaret uzayı çeşitlemesi (İUÇ) kullanan çoklu-anten sistemlerini geniş bir alanda inceledim. İUÇ'nin çoklu-anten sistemleriyle birleştirilmesinin geniş faydalara sağlayan bir konsept olduğu ve bu sayede ...