Now showing items 21-40 of 299

   Subject
   Analitik Hiyerarşi Süreci, Konum Kararı, Karar Verme, Çok Kriterli Karar Verme [1]
   Analytic Hierarchy Process, Location Decision, Decision Making, Multi Criteria Decision Making [1]
   Approximate histogram, merging histograms, big data, log files [1]
   Arc welding machine, pulse width modulation, voltage source inverter, full bridge inverter, constant current, constant voltage. [1]
   Ark kaynak makinesi, darbe genişlik modülasyonu, tam köprü evirici, sabit akım, sabit gerilim [1]
   Artificial light sources, spectral analysis, photobiological effects, photochemical effects, photothermal effects. [1]
   Artificial Neural Network, Decision Tree, Heart Rate, Lie Detection, Logistic Regression, MFCC, Personality Traits, Support Vector Machine [1]
   Aşırı doldurma, ara soğutma, ara soğutucular, kompakt ısı değiştiricileri, plakalı-kanatlı ısı değiştiricileri, ısı geçişi, basınç düşümü, ikinci yasa analizi. [1]
   Ataletsel Ölçüm Birimi, Yönelim Tahmini, Sabit Kazançlı Tamamlayıcı Filtre, Bulanık Mantık Tabanlı Tamamlayıcı Filtre [1]
   Ataletsel seyrüsefer sistemi, mikro elektromekanik sistemler atalet ölçüm birimleri, küresel konumlandırma sistemi, çoklu atalet ölçüm ünitesi atalet seyrüsefer sistemi, insansız hava aracı navigasyonu [1]
   Augmented reality, unity, furnishAR, vuforia, furnish [1]
   Automotive electronics, safety system, braking system, ADAS, sensor and actuator, pedestrian tracking and detection system. [1]
   Balpeteği, hiyerarşik yapı, birinci derece hiyerarşi, altıgen hiyerarşi, hibrid hiyerarşik yapı, heterojen hiyerarşik model, homojen hiyerarşik model, Castigliano’s İkinci Teoremi, Sonlu Elemanlar Metodu [1]
   Beyin enfarktüsü, bilgisayarlı tomografi, derin öğrenme, evrişimli sinir ağı, sınıflandırma, görüntü işleme [1]
   Big data, security, data, analysis, detection, law enforcement, CDR, ANPR, API/PNR. [1]
   Big data, text analytics, word frequency, Apache Spark, Turkish Official Gazette, TRT News, correlation, knowledge management, term frequency matrix, cosine similarity [1]
   Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Arama Aracı, BGYS, ISO/IEC 27001:2013. [1]
   Bilgi güvenliği, güvenlik, iso, itil, farkındalık, bilgi güvenliği bilinçlendirmesi, nist, cobit, siber güvenlik, bilinçlendirme uygulamaları, bilinçlendirme eğitimleri, standartlar, güvenlik standartları [1]
   Bilgisayar grafiği, buz erimesi, doğal olaylar, OpenGL [1]
   Bilgisayar Grafikleri, 3B Modelleme, Evrişimsel Sinir Ağları, Derin Öğrenme, Grafik Kesim, Kültürel Miras, Şadırvan. [1]