Now showing items 141-151 of 151

  • Three Dimensional Modelling of Quantum Cascade Lasers' Characteristic Parameters 

   AYTÜRK, Özge (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Kuantum kaskat lazerler (QCL), kuantum kuyuları içeren yarı iletken lazerlerdir. Kuantum kuyuları, QC lazerlere farklı bir nitelik sağlar. Kuantum kuyularının derinliğinin değiştirilmesi, QC lazerlerin farklı dalga boylarına ...
  • TiO2 Based Dye Sensıtızed Solar Cells Obtaıned by Sol-gel Method 

   YILDIZ, Zikreddin Kerem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Yapılan bu çalışmada; titanyum dioksit filmler,spin kaplama tekniğiyle farklı sayıda ve peryodik olarak (beş, on ve onbeş döngü) filorun katkılı kalay oksit kaplı camın üzerine kaplandı. Kalınlığın ve dut, kök boyası ve ...
  • Tool-path Optimization in FFF 3D Pprinting Machine Using Lines Approach Algorithms 

   MERZAH, Ahmed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Fuse Filament Fabrication (FFF) 3D yazıcıları sayesinde bizler birbirini izleyen ince katmanlar yazdırarak basit ve karmaşık her türlü nesneler meydana getirebiliyoruz. Yazıcı, her katmanı, belirlenmiş bir rota üzerinde ...
  • Traffic Control Analysis in Sdn Networks 

   ALKBLAWI, Lujain (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) teknolojisi ağı değiştirebilir, kritik istihbaratı çözebilir,… . SDN, ağ yöneticilerinin bütün ağ mimarisinin genel taslağını belirlemelerini sağlar. Fiziksel ve logical ağların bağımsız ele ...
  • Türkiye'deki Dijital Platformların Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi 

   ŞAHİN, Seda (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Günümüzde kürelleşme ve rekabet kullanıcı odaklı tasarımı gerektirmektedir. Son yıllarda kullanılabilirlik çok önemli bir konu haline gelmiştir. Kullanıcı perfomansı ile birlikte kullanıcı memnuniyeti düşünüldüğünde, ...
  • Ultrasonografide Karaciğer Yağlanmasının Nicel Olarak Değerlendirilmesi 

   TOPRAK, Sevil (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Karaciğer yağlanması günümüzde sıkça karşılaşılan hastalıklarından bir tanesidir. Bu hastalığın teşhis ve takibinde ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme tekniklerinin yanısıra ...
  • Up to 2 kw Power Transfer System for Tether Powered Unmanned Aerial Vehicles to Provide Long Flight Time 

   AKTAŞ, Abdullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Geçtiğimiz son on yılda mini sınıfındaki insansız hava araçlarının uygulamaları oldukça artmıştır. Fakat küçük insansız hava araçlarının kullanımında bazı kısıtlamalar vardır. Uçuş süresi çok rotorlu insansız hava araçları ...
  • Using Evolutionary Algorithms for Designing Novel 3D Objects 

   DOĞAN, Yavuz Selim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Doğada, her türlü yaşam alanı için özelleşmiş sayısız çeşitlilikte canlı tasarımları mevcuttur. Tek bir başlangıç hücresinin (zigot) kendisini çoğaltması ile ortaya çıkan bu tasarımların olgunlaşma mekanizmasının çözülmesi, ...
  • Bir Üniversite Hastanesinde İş Kazalarının İncelenmesi ve Bulanık Topsis Yöntemi ile Alınacak Önlemlerin Sıralandırılması 

   IRMAK, Melek (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Sağlık sektörü, günümüz haber bültenlerinde en çok kaza haberi duyduğumuz maden sektörü ve inşaat sektörü gibi bünyesinde birçok tehlike ve riski barındırır. Toplumun sağlığını korumak ve iyileştirmek adına hizmet veren ...
  • Vibro-acoustic Design, Manufacturing and Characterization of a Tonpilz -type Underwater Acoustic Device 

   KURT, Polat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Sonar, bir nesneyi algılayabilen ve ses dalgalarının yardımıyla bu nesnenin konumu hakkında bilgi verebilen bir elektro-akustik sistemdir. Sonar sistemlerinin en önemli bileşenlerinden biri, suyla temas halinde olan ve ses ...
  • X-ray Radiation Effects on the CuInGaTe2 Semiconductor Diode Parameters 

   ARSLAN, Semra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada CuInGaTe2 yarıiletken diyotun elektriksel parametreleri üzerine iyonlaştırıcı X-Işını radyasyonunun etkisi araştırıldı. I-V ölçümleri laboratuvar ortamında beş farklı radyasyon değeri (200, 400, 600, 800 ve ...