Now showing items 21-40 of 151

  • An Optimized FFT Based Accquisition Method for GPS Receivers 

   YENİGÜN, Nejat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   GPS ALICILARI İÇİN OPTİMİZE EDİLMİŞ FFT TABANLI SİNYAL YAKALAMA YÖNTEMİ ÖZ Uydu tabanlı küresel konumlama sistemleri(KKS) sivil ve askeri kullanıcıları için dünya genelinde sürekli doğru pozisyon, hız ve zaman bilgisi ...
  • Analytical and Numerical Analysis of Swage Autofrettage Process Applied to Thick Walled Cylinders 

   YILDIRIM, Halil (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Otofretaj, kalın cidarlı silindirlerin cidarlarında, kullanım öncesi kalıcı gerilmeler oluşturma işlemidir. Bu kalıcı gerilmeler, yüksek basınçların kullanıldığı uygulamalarda ortaya çıkan gerilmelerin bir kısmının yok ...
  • Analytics of Turkish Official Gazette Archives Using Big Data Mining Techniques 

   CAN, Yasemin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Günümüz dünyasının vazgeçilmezleri arasında ilk sıralara yükselen ve hızla gelişen teknoloji beraberinde hızla büyüyen ve karmaşıklaşan bir veri üretimini de tetiklemekte. Bu, baş döndürücü bir hızla büyüyen karmaşık yapılı ...
  • Automated Grading and Diagnosis System for Evaluation of Dry Eye Disease 

   ARSLAN, Ayşe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Bugün, gözyaşı eksikliğinden kaynaklanan bir gözyaşı filmi bozukluğu olan Kuru Göz Sendromu (KGS) yaygın olarak görülen bir sağlık sorunudur. Kornea yüzeyi üzerinde oluşan kuru noktaların sayısı KGS şiddetinin bir tanı ...
  • Automatic Hate Speech Detection on Social Media: Turkish Tweets as an Example 

   DAĞAŞAN, Tuğba (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Kullanıcı tarafından oluşturulan web içeriğinin, özellikle sosyal medya ağlarındaki büyük yükselişi, son on yılda sosyal medyadaki araştırmaların büyük ölçüde artmasına neden oldu. Araştırmalar, insanların nefret içerikli, ...
  • Automatic Text Categorization of Turkish News with Machine Learning and Deep Learning Techniques 

   ABBAS, Sameer Saeed Ibrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Metin haberlerinin kategorilendirilmesi, haber türlerinin içeriklerine göre sınıflandırılması sürecidir. Bu çalışmada kullanılan Türkçe haber veri setinde, iki tür otomatik öğrenme süreci inşa edilmiştir. Bu iki yöntemden ...
  • Blood Vessel Segmentation and Extraction in Retinal Images 

   Salem, A. Salem.Elhussain (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu tez çalışmasında retina damar segmentasyonu incelenmiş ve bu yaklaşım için etkili bir yöntem önerilmiştir. Kan damarlarının filtreleme ve çıkarılması işlemleri için morfolojik yöntemler kullanılmıştır. Önerilen yöntemin ...
  • Characterization of Nuclear Fuel Rod Cladding Zirconium Alloys 

   AĞCA, Semih (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Zirkonyum alaşımları seçkin özellikleri ile nükleer endüstrisi için oldukça önemlidir. Gelişmiş mekanik ve fiziksel özellikleriyle Zircaloy-4 en çok bilinen zirkonyum alaşımıdır. Zirkonyum alaşımları birçok yöntemle ...
  • Classification of Eeg Signals Using Transfer Learning on Convolutional Neural Networks via Spectrogram 

   TOP, Ahmed Esad (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Elektroensefalografi (EEG) uyku verisini sınıflandırmayla ilgili önceki çalışmalar genellikle sinyalin kendisini kullanmaktadır. Bu çalışmalardan birçoğu bir dizi ön işleme operasyonlarına, manuel özellik çıkarımına, ...
  • Classifying CT Images ofBrain Infarction with 3D CNN 

   MÜHÜRDAROĞLU, Nisanur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Beyin enfarktüsü, beyinde kan ve oksijen sağlayan arterlerde tıkanma sonucu oluşur. Kısıtlı oksijen, kan akışı kısa sürede normalleştirilmezse enfarktüs ile sonuçlanabilecek felce neden olur. Yaklaşık her yıl insanların% ...
  • Combined Serial Parallel Hybrid Fiber Amplifier with High Order Raman Scattering 

   ABOUSEDA, Ayman Ibrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Birleştirilmiş seri paralel hibrit fiber yükselteçi (CSP-HFA), yüksek dereceli Raman saçılması kullanılarak geliştirilmiştir. Bu raporda açıklanan tüm sonuçlar Optisystem 14 üzerinden simüle edilmiştir. Önerilen HFA, iki ...
  • Comparison and Optimization of GPU Performances on Ethereum Mining 

   KIZILBEY, Gizem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   2008 yılında yayınlanan "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" adlı makale sayesinde bilgi sahibi olduğumuz Bitcoin, bilimsel litaratüre yeni terimler kazandırarak popülerliğini arttırmaktadır. Alternatif sanal ...
  • Comparison of Digital and Conventional X-ray Systems in Terms of Structure and Image Quality 

   TOKGÖZ, Nazıme (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Teknolojideki gelişmelerin en çok görüldüğü en önemli alanlardan biri tıbbi görüntülemedir. Daha önce sadece geleneksel (analog) sistemlerle elde edilen medikal radyografik görüntüler, şu anda dijital sistemler tarafından ...
  • Computer Based Grading of Bladder Carcinoma 

   DEĞİRMENCİ, Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Tıptaki gelişmelere rağmen, kanser hastalığı ölümle sonuçlanan hastalıkların en önemlilerinden bir tanesidir. Yüzden fazla türü olan kanser hastalığı, DNA da meydana gelen hasarlardan dolayı, hücrelerin kontrolsüz olarak ...
  • Computer Simulation and Experimental Implementation of Single Phase Power Inverters Regarding Output Waveforms 

   ENDİZ, Mustafa Sacid (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Son zamanlarda elektrik enerjisinin maliyetindeki artışlar alternatif enerji seçeneklerini daha cazip hale getirmiştir. Solar paneller, güneşten absorbe ettiği foton enerjisini tüketiciler tarafından kullanılan doğru akım ...
  • Çağrı Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri 

   COŞKUN, Ceren (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tez, Türkiye'de kurum ve kuruluşların iletişimde oldukları kişi ve/veya kurumlarla haberleşmelerini çeşitli erişim yöntemleri ile sağladıkları yazılım, donanım ve nitelikli iş gücünden oluşan çağrı merkezlerinde gerçekleşen ...
  • Density Based and Balanced Data Partition Strategy for Improving School Bus Routing 

   ÇAĞLAYAN, Cihad (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Araç Rotalama Probleminin bir türü olarak kabul edilen Okul Otobüsü Rotalama Problemi, taşımacılık modellerinin farklılığı, verinin büyüklüğü, zaman, mesafe ve araç kapasitesi kısıtlaması gibi nedenlerden dolayı farklı ...
  • Design and Analysis of L-band Erbium Doped Fiber Amplifiers 

   AWSAJ, Mohammed Khaleel (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Optik yükselteçler uzun mesafe fiber optic haberleşme için temel aygıtlardır. Optik iletişim penceresini genişletmek için düz kazançlı ve geniş bandlı optic yükselteçlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada OptiAmplifier optik ...
  • Design and Development of a Novel Photovoltaic System with Reflectors and A Sun Tracker 

   ÇOBANKAYA, Mustafa Latif (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bu tez çalışmasında, yeni bir yöntem olarak çift yüzeyli, yansıtmalı fotovoltaik bir sistemin tasarımı ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, tez çalışması tasarım, geliştirme ve performans ölçümleri ...
  • Design and Development of A Smart Control System to Supply Sustainable Energy to A Refugee Camp 

   KASAPBAŞI, Ahmed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Savaş bölgeleri çatışmalardan dolayı yaşamın tüm bileşenlerinin eksikliğinden muzdaripdir. Bu yüzden bu savaş alanları yaşamak için güvenli olmayan yerler haline gelir. İnsanlar hayatlarını kurtarmak için kaçarlar ve ...