Now showing items 41-60 of 151

  • Design and Development of On-chip Dep Based Antibiotic Permeability Device 

   KAUR, Jaspreet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Biyosensörlerin alanın uygulamaları oldukça geniştirç Örnek olarak gıda, çevre, savunma ve daha önemlisi tıp gibi çeşitli sektörlerde kullanılmaktadırlar. Fabrikasyon kolaylığını, maliyet etkinliğini, dayanıklılığı, doğruluğu ...
  • Design and Implementation of a 400AIndustrial Welding Machine 

   KOCAAĞA, Ertuğrul (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İnvertör tipi kaynak makineleri, büyüklükleri, hızlı tepkileri ve yüksek verim özellikleri nedeniyle kullanıcılar tarafından popüler hale getirilmekte ve tercih edilmektedir. İnvertör kaynak makinelerinde şebeke sinyali ...
  • Design and Implementation of Flexible Model Based Adaptive Control Algorithm for Real Time Systems 

   GÜNER, Ufuk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada, gerçek zamanlı sistemler için, model tabanlı esnek bir uyarlamalı kontrol algoritması önerilmektedir. Önerilen algoritma temel kontrolcü ve uyarlama mekanizmalarından oluşmaktadır. Temel kontrolcüye ait ...
  • Design and Improvement of an Intelligent Control System to Solve the Dam Ground Water Problem 

   AL-HARDANEE, Omar Farhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Barajlar dünyadaki önemli elektrik gücü kaynaklarından biridir ve elektrik kontrol araçları barajlar bakımından çok önemlidir. Ancak yüzey sularının barajlardaki kontrol odalarına akması elektrik ve elektronik cihazların ...
  • Design and Modelling of Terahertz Phase Shifters Using Corrugated Planar Goubau Lines 

   UNUTMAZ, Muhammed Abdullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bu tezde terahertz bandında çalışmak üzere oluklu düzlemsel Goubau hatları ile faz kaydırıcı tasarımı hedeflenmiştir. İlk olarak, oluklu yüzey dalga kılavuzu olan domino plazmonlar üzerinde yüzey plazmonların iletimi ...
  • Design of Induction Generator for Wind Turbine 

   ELFRITES, Emad Elnage (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Jeneratör, mekanik enerji ile elektrik üreten bir cihazdır. Elektromanyetik indüksiyon yöntemi genellikle bu amaç için kullanılır. Elektromanyetik endüksiyon, bir tel dosyasının sabit bir çubuk etrafına bir elektrik alanı ...
  • Design, Characterization, and Optimization of Terahertz Spoof Surface Plasmon Polariton Waveguides and Transitions 

   ÖZŞAHİN, Gülay (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde sahte yüzey plazmon polariton dalga kılavuzlarının tasarımı, karakterizasyonu ve optimizasyonu 1 GHz'den 0.35 THz'e olan bant aralığında gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, sahte yüzey plamon polaritonların (YPP) ...
  • Detecting Microwave and Millimeter Wave/THz Signals Using AC Driven Glow Discharge Detectors 

   SSALI, Hüssein (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Neon gösterge lambası yanma deşarj dedektörlerinin (GDD'ler) kullanımı, bir dizi mikrodalga ve THz tespit ve görüntüleme uygulaması için nispeten büyük bir potansiyele sahiptir. Bunun nedeni, bunlarla sınırlı olmamak üzere ...
  • Developing a Search Tool for Information Security Management Systems Standards 

   KARAPINAR, Yasin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bilgi güvenliği denetçilerinin ve uzmanlarının bilgi güvenliği standartlarına erişirken ve bunların üzerinde çalışırken bir takım problemle karşılaştıkları gözlenmiştir. Bu problemlerden bazıları; standartlara tek bir ...
  • Developing a Video Annotation Tool for Building Turkish Sign Language Corpus: TIDVA 

   KARA, Tülay (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Dünya genelinde milyonlarca işitme engelli insan yaşamaktadır. İşitme engelli kişi sayısının bu denli büyük olması, işitme engelli kişilerin başkalarıyla kolayca iletişim kurabilmeleri için işaret dili alanında çalışmalar ...
  • Development and Performance Analysis of Transmitter Receiver Structures for High Data Rate Communication Systems at 240 GHz 

   ERSOY, Özgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Terahertz frekans bandı, haberleşme spektrumunda mikrodalga bandı ile kızılötesi bandı arasında yer almaktadır. Terahertz bandının kullanımı, bina içi haberleşme sistemlerinin kapasite ve veri iletişim hızlarının artırılmasına ...
  • Document Tracking and Inspector Assignment System 

   ARSLAN, Recep Sinan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Tez çalışmasında, müfettişlerin görevlendirilmesi ve görevlendirme evraklarının yönetimi işlemlerini yapmak üzere "evrak yönetimi ve müfettiş görevlendirme" programı tasarlanmaya ve gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu ...
  • Dyslexic Readability Analysis of Texts and Diagnosis of Dyslexia Using Eye Movements 

   GÜNDÜZ, Akın (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Okuma, pek çok eğitimli insan tarafından hızlıca gerçekleştirilen bir etkinlik olmasının yanında oldukça karmaşıktır. Harfler ve kelimeler beynimizin görsel sistemi tarafından algılanırken hafıza, dil ve düşünme gibi diğer ...
  • Early Detection of Lung Cancer 

   SHAKIR, Shaymaa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Akciğer kanserinin klinik teşhis yöntemleri çoğunlukla fiziksel ve biyokimyasal tekniklere dayanır. Bilgisayarlı tomografi (BT) taramasındaki görüntüleme süreçleri (Düşük doz bilgisayarlı tomografi-DDBT), akciğer kanserinin ...
  • ECG Signal Processing Techniques by Using ASP.NET Application Based on Gui in Matlab 

   ALZIARJAWEY, Hussain A. Jaber (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Elektrokardiyogram (EKG) kalple ilgili elektronik kayıttır ve kalp atış hızı ve ritminin veya QRS kakopleksinin şeklinde meydana gelen değişikliklerin tespit edilmesi için kalp hastalığının araştırılmasında kullanılan ...
  • Efficient Data Storage in Edge Cloud Computing for Real-time System 

   QASSAB, Alhakam (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Son yirmi yılda, bilgi ve ilgili bilgi teknolojileri dünyasında çok ilerleme kaydedilmiştir. Örneğin, bugünlerde Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) gelişmesine tanık oluyoruz. Nesnelerin İnterneti (IoT) dünyada Bluetooth, ...
  • Elektrikli Araçlar için KablosuzGüç Transfer Devresi Prototip Tasarımı 

   ÖZTÜRK, Furkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Ortaya atıldığı dönemde yeteri kadar ilgi görmese de günümüzde gelişen teknoloji ile yapılabilirliği kanıtlanan Kablosuz Güç Aktarımı konusu rağbet gören güncel bir konudur. Kablosuz Güç Aktarımı, kaynak ile yük arasında ...
  • Energy and Exergy Analysis and Performance Optimization of a Solar Power Tower System 

   TİRYAKİ, Gürcan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Yenilenebilir enerji doğal olarak yenilenen ve insan ömrü açısından neredeyse sonsuz gibi gözüken kaynaklardan elde edilir. Elektrik ve ısıl enerji üretilebilen yenilenebilir enerjilerin çoğu güneş enerjisine bağlıdır. ...
  • Enhancement of Hybrid Serial Fiber Amplifier Based on Higher Order Raman Scattering 

   AL-GBURI, Sura (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İkinci dereceden Raman saçılmalarına dayalı bir geniş bant seri hibrid fiber amplifikatör (SHFA) düzenleri OptiSystem 14 kullanılarak gösterilmiştir. İkinci dereceden Raman saçılması , bir amplifikasyon bant genişliği ve ...
  • Enhancing Machine Learning Algorithms in Healthcare with Electronic Stethoscope 

   AYKANAT, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada, 1.630 denekten elektronik stetoskop ile kaydedilen 17.930 ses ve metin verisinden oluşan bir veri kümesinde, konvolüsyonel sinir ağları (CNN), destek vektör makineleri (SVM), k en yakın komşuluk (k-NN) ve ...