Now showing items 60-79 of 151

  • Enhancing Machine Learning Algorithms in Healthcare with Electronic Stethoscope 

   AYKANAT, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada, 1.630 denekten elektronik stetoskop ile kaydedilen 17.930 ses ve metin verisinden oluşan bir veri kümesinde, konvolüsyonel sinir ağları (CNN), destek vektör makineleri (SVM), k en yakın komşuluk (k-NN) ve ...
  • Environmental Sound Database Design and Implementation 

   TANIŞ, Abdussamet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu tezde, çevresel ses tanıma amaçlı "Bir Çevresel Ses Veritabanı Tasarımı ve Uygulaması" önerilmektedir. Çevresel ses tanıma son yıllarda öne çıkan bir konu haline geldi ve güvenlik sistemlerinde, robot navigasyonunda, ...
  • Environmental Sound Recognition with Various Feature Extraction and Classification Techniques 

   ARPACI, Yaseminhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde, çevresel ses tanıma amaçlı "Öznitelik Çıkartma ve Sınıflandırma Metotları" önerilmektedir. Çevresel ses tanıma çalışması, son yıllarda popüler bir konu haline gelmiştir. Geçtiğimiz on yılda, çevresel ses tanıma ...
  • Evaluation of Multi-objective Closed Loop Supply Chain Network Integrated with Blockchain for Used Lubrication Oils Obtained from Vehicles in Military Forces by the Linear Programming 

   ÖZDEMİR, Mustafa Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışması, ülkelerin silahlı kuvvetleri için ihtiyaç duyulan yağlama yağı maliyetlerin düşürülebilmesi maksadıyla, Blockchain ile bütünleştirilmiş olan Çok Amaçlı Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Ağı üzerinde tasarlanmıştır. ...
  • Experimental and Theoretical Investigation of Enhanced Thermoelectric Performance of GaAs1−xNx Alloy with Si 

   YILDIZ, Yusuf (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu tezde; yarı iletken ve n-tipi GaAs altyapı taşları üzerine, metal organik buhar fazında epitaksi (MOVPE) yöntemi ile büyütülen Si katkılı ve katkısız GaAs1−xNx numuneleri, yeni birer termoelektrik malzeme olarak ...
  • Experimental Study of Availability of Using of CO2 Coming from Exhaust in Hydrogen Production Technology of Nabh4 

   KİLCİ, Ersin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Hidrojeni ihtiyaç anında ve ihtiyaç miktarı kadar üretmek için son yıllarda hidrojen içeren kimyasal bileşikler üzerinde yoğun olarak çalışılmaktadır. Sahip olduğu mükemmel özelliklerinden dolayı özellikle sodyum bor hidrür ...
  • Experimental Study of Brillouin Frequency Shift on Classical and Modern Motda, Botdr Setups 

   GÜNDÜZ, Abdullah Erkam (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Brillouin saçılması optik düzeneklerde pek çok uygulama alanına sahiptir. Bu çalışmada, çeşitli optik devre elemanlarının ve çevresel unsurların, Brillouin şaçılması güç değerleri ve frekans kayması üzerindeki etkileri ...
  • Exploration of Fingerprints for Finding Gender Information Using Machine Learning 

   ÖZBEK, Muhsin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Cinsiyet tespiti, kriminalde karşılaştırılacak hedef kitlenin küçültülmesinde, içerik hazırlamanın otomatize edilmesinde, cinsiyete göre reklamın önerilmesinde, yalnızca erkek / kadın girişi olan yerlerin girişlerinin ...
  • Fabrication and Characterization of ZnO: Ga/p-Si Heterostructure Photodiodes 

   KÖKSAL, Nur Efşan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   GZO tabakasının farklı kalınlıklarına sahip olan Ga-katkılı (GZO)/Si fotodiyotlar sol-gel yöntemi kullanılarak üretildi. İnce film özellikleri, XRD, AFM ve UV-VIS spekrometre ölçümleri yardımıyla belirlendi. GZO filmlerin ...
  • Fabrication of Multilayer Dye-sensitized Solar Cells 

   ATLI, Aycan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada, farklı foto anot yapılarına sahip olan boya duyarlı güneş pilleri (DSSC), ilave titanyum-katmanları uygulanarak üretilmiştir. Boya duyarlı güneş hücrelerinin foto anot bileşenleri P25 tozu, titanium tetraklorit, ...
  • Farklı Çalışma Ortamlarında Kullanılan Yapay Aydınlatma Kaynaklarının Spektral Analizi ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri 

   AKILLI, Arslan Buğra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Çalışma hayatı şartlarını düşündüğümüzde, yapay ışık kaynaklarına olan maruziyetimizin anlık ve kümülatif etkilerinin çalışanlar üzerinde bırakacağı etkinin kaçınılmazlığı gerçeğini düşünmekte, teknolojik gelişmeler ile ...
  • Firmaların İşçi Sağlığı ve Güvenliği Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Yardımıyla Ölçülmesi 

   EROL, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorunlar, iş yerlerinde karşı karşıya kalınan risklerin analiz edilmesi ve bu risklerin etkisini azaltmak için çeşitli önlemler alınmasına rağmen meydana gelmeye devam etmektedir. Hatalı ...
  • First and Second Law Analysis of CompactHeat Exchangers Used for Intercooling Purposes 

   SEDEF, Ahmet Yasin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Aşırı doldurmalı motorlarda, dolgu havasının sıcaklığını düşürmek amacıyla ara soğutma işlemi uygulanır. Yapılan soğutma ile motora beslenen hava miktarında artış, motordaki genel sıcaklık seviyesinde ise azalma sağlanır. ...
  • Fuzzy Based Complementary Filter Design for Attitude Estimation 

   KAZDAL, Hasan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Yönelim, konum ve hız bilgisi sağlayan navigasyon sistemleri günümüzde farklı alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Açısal hız ölçümü için halka lazer ve fiber optik jiroskop sensörleri, ivme ölçümü için Servo ve Kuvars ...
  • Gel Casting of Mullite for Radome Applications 

   ECEBAŞ, Nazım (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Jel döküm karmaşık ve 3 boyutlu ürünler yapmak için kullanılan koloidal bir yöntemdir. Yoğun müllit seramik üretimi literatürde daha önce çalışılmadığı için jel döküm ile bu seramiklerin üretimi amaçlanmıştır. Yüksek ...
  • Gesture Recognition for Turkish Sign Language with CNN and RNN 

   HANECİOĞLU, Neslihan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Sign language changes from country to country as grammatically and vocabulary. Turkish Sign Language (TSL) is the language used by Hearing Impaired (HI) people in Turkey. As other sign languages, TSL has a unique grammar ...
  • Graphene Reinforced Silver Nanocomposite by Electrodeposition for Electrical Contact Materials 

   AL-FALAHI, Lujain (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Gümüş, elektrik ve termal iletkenlik nedeniyle elektrik devreleri ve kontaktörler alanında çok çeşitli elektrik uygulamaları için yaygın olarak kullanılan bir malzemedir.Bu yüzden gümüş kaplama, konnektörlerin temas parçaları ...
  • Growth of ZnO and al Doped ZnO Films by Hydrothermal Method 

   VAROL, Ümmügülsüm (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Çinko oksit, UV ışık filtreleri, gaz sensörleri ve güneş pillerinde iletken elektrot olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Bu amaçla, Çinko Oksit ve katkılamanın özelliklerini arttırmak için kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. ...
  • High Performance Automated Diagnosis System for Hypertensive Retinopathy 

   AKÇA, Zülbiye (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Kan basıncının yükselmesi olarak tanımlanan, yüksek tansiyon (hipertansiyon) insan vücudu üzerinde ölüme kadar varabilen ciddi hasarlara sebep olabilmektedir. Hipertansiyonun yıkıcı etkilerinden birisi de göz dolayısıyla ...
  • Human Identification Using Palm Print Images 

   ALHASSI, Mohamed R. A. (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Palm tanıma son yıllarda kabul edilen araştırma alanlarından biridir. Bu yazıda, yerel ikili desen ve Co-olay matrisi bulunan, insan eli parmak izi tanıma sistemi için yeni bir yöntem tanıtılmaktadır. İlk olarak, palmiye ...