Now showing items 68-87 of 151

  • Fabrication and Characterization of ZnO: Ga/p-Si Heterostructure Photodiodes 

   KÖKSAL, Nur Efşan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   GZO tabakasının farklı kalınlıklarına sahip olan Ga-katkılı (GZO)/Si fotodiyotlar sol-gel yöntemi kullanılarak üretildi. İnce film özellikleri, XRD, AFM ve UV-VIS spekrometre ölçümleri yardımıyla belirlendi. GZO filmlerin ...
  • Fabrication of Multilayer Dye-sensitized Solar Cells 

   ATLI, Aycan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada, farklı foto anot yapılarına sahip olan boya duyarlı güneş pilleri (DSSC), ilave titanyum-katmanları uygulanarak üretilmiştir. Boya duyarlı güneş hücrelerinin foto anot bileşenleri P25 tozu, titanium tetraklorit, ...
  • Farklı Çalışma Ortamlarında Kullanılan Yapay Aydınlatma Kaynaklarının Spektral Analizi ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri 

   AKILLI, Arslan Buğra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Çalışma hayatı şartlarını düşündüğümüzde, yapay ışık kaynaklarına olan maruziyetimizin anlık ve kümülatif etkilerinin çalışanlar üzerinde bırakacağı etkinin kaçınılmazlığı gerçeğini düşünmekte, teknolojik gelişmeler ile ...
  • Firmaların İşçi Sağlığı ve Güvenliği Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Yardımıyla Ölçülmesi 

   EROL, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorunlar, iş yerlerinde karşı karşıya kalınan risklerin analiz edilmesi ve bu risklerin etkisini azaltmak için çeşitli önlemler alınmasına rağmen meydana gelmeye devam etmektedir. Hatalı ...
  • First and Second Law Analysis of CompactHeat Exchangers Used for Intercooling Purposes 

   SEDEF, Ahmet Yasin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Aşırı doldurmalı motorlarda, dolgu havasının sıcaklığını düşürmek amacıyla ara soğutma işlemi uygulanır. Yapılan soğutma ile motora beslenen hava miktarında artış, motordaki genel sıcaklık seviyesinde ise azalma sağlanır. ...
  • Fuzzy Based Complementary Filter Design for Attitude Estimation 

   KAZDAL, Hasan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Yönelim, konum ve hız bilgisi sağlayan navigasyon sistemleri günümüzde farklı alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Açısal hız ölçümü için halka lazer ve fiber optik jiroskop sensörleri, ivme ölçümü için Servo ve Kuvars ...
  • Gel Casting of Mullite for Radome Applications 

   ECEBAŞ, Nazım (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Jel döküm karmaşık ve 3 boyutlu ürünler yapmak için kullanılan koloidal bir yöntemdir. Yoğun müllit seramik üretimi literatürde daha önce çalışılmadığı için jel döküm ile bu seramiklerin üretimi amaçlanmıştır. Yüksek ...
  • Gesture Recognition for Turkish Sign Language with CNN and RNN 

   HANECİOĞLU, Neslihan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Sign language changes from country to country as grammatically and vocabulary. Turkish Sign Language (TSL) is the language used by Hearing Impaired (HI) people in Turkey. As other sign languages, TSL has a unique grammar ...
  • Graphene Reinforced Silver Nanocomposite by Electrodeposition for Electrical Contact Materials 

   AL-FALAHI, Lujain (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Gümüş, elektrik ve termal iletkenlik nedeniyle elektrik devreleri ve kontaktörler alanında çok çeşitli elektrik uygulamaları için yaygın olarak kullanılan bir malzemedir.Bu yüzden gümüş kaplama, konnektörlerin temas parçaları ...
  • Growth of ZnO and al Doped ZnO Films by Hydrothermal Method 

   VAROL, Ümmügülsüm (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Çinko oksit, UV ışık filtreleri, gaz sensörleri ve güneş pillerinde iletken elektrot olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Bu amaçla, Çinko Oksit ve katkılamanın özelliklerini arttırmak için kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. ...
  • High Performance Automated Diagnosis System for Hypertensive Retinopathy 

   AKÇA, Zülbiye (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Kan basıncının yükselmesi olarak tanımlanan, yüksek tansiyon (hipertansiyon) insan vücudu üzerinde ölüme kadar varabilen ciddi hasarlara sebep olabilmektedir. Hipertansiyonun yıkıcı etkilerinden birisi de göz dolayısıyla ...
  • Human Identification Using Palm Print Images 

   ALHASSI, Mohamed R. A. (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Palm tanıma son yıllarda kabul edilen araştırma alanlarından biridir. Bu yazıda, yerel ikili desen ve Co-olay matrisi bulunan, insan eli parmak izi tanıma sistemi için yeni bir yöntem tanıtılmaktadır. İlk olarak, palmiye ...
  • Identifying Critical Cybersecurity Controls at Country Level 

   AYDIN, Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Dünyadaki tüm devletler terörizm, küresel mali kriz, iklim değişikliği gibi varlıklarını tehdit eden yeni aktörlere karşı tedbir almaya çalışıyorlar. Siber güvenlik de devletlerin tedbir almaya çalıştıkları bu aktörlerden ...
  • Importance of Information Security Awareness 

   MOĞOL, Şehnaz Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Günümüz dünyasında, bilgi güvenliği hayatın her adımında ve her ülkesinde en önemli konudur. Organizasyonlar ve ülkeler, bilgiyi saklayabilmek için birçok kaynak, güç ve para harcamaktadırlar. Bu yüzden, bilgi güvenliğini ...
  • Increase in Efficiency of Cold Rolling Mill Erection Process 

   ÇETİN, Hatice (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   1930'lu yıllarda Türkiye'de demir çelik sektörünün altyapısı atılmış, 1937 yılında Karabük Demir çelik yassı ürün talebini karşılamak için kurulmuştur. Çelik sektörü özellikle 2001 yılından sonra, hızlı bir büyüme ivmesi ...
  • Increasing Air Traffic Control (ATC) Efficiency with Integrated Human Machine Interface 

   TUZLUPINAR, Büşra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Hava ulaşımın araçlarının yoğun kullanımı, hava trafik yoğunluğunu artırmaktadır. Uçuşların kontrollü, düzenli, sistemli ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi, hava trafik sistemleri tarafından sağlanmaktadır. Uçuş planlarının ...
  • Interactive Social Media Vsualization 

   ŞANLIALP, Elif (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Sosyal medya kullanımı günden güne artmaktadır. İnsanlar sosyal medya platformlarını arkadaşları ya da diğer kullanıcılar ile iletişim kurmak için, fotoğraf, video ve metin gibi ilgi duydukları gönderileri kendi profillerinde ...
  • Interior Design and Decision Making Using Augmented Reality 

   ASLAN, Çağrı Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Artırılmış gerçeklik, bir çok sektörde kullanılmaya başlanan yeni bir teknolojidir. Şu an için çoğunlukla reklam sektörüne hizmet etmektedir. Öğretim sürecinde kullanıldığında anlamayı kolaylaştırır, gerçek hayata uygulanan ...
  • Investigating Cyber Threats on Social Media Using Machine Learning 

   ÇAMALAN, Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İnternet platformları verilerin kolayca bulunabileceği ve iletişimin hızlı olduğu yerlerdir. Böylece, bu bilgi çağında, bilgi siber dünyadaki terör saldırıları için tehlikeli bir silah olarak kullanılabilir. Böyle bir ...
  • Investigation and Characterization of ph Effect on Tio2 Thin Film Surfac 

   ERTUĞRUL, Güldane (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada TiO2 esaslı farklı pH değerine sahip çözeltiler hazırlanmış ve cam altlık üzerine kaplaması yapılmıştır. Kaplanan çözeltiler ısıl işleme tabii tutularak ince film oluşumu gerçekleştirilmiştir. Amaç pH etkisinin ...