Now showing items 86-105 of 151

  • Investigating Cyber Threats on Social Media Using Machine Learning 

   ÇAMALAN, Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İnternet platformları verilerin kolayca bulunabileceği ve iletişimin hızlı olduğu yerlerdir. Böylece, bu bilgi çağında, bilgi siber dünyadaki terör saldırıları için tehlikeli bir silah olarak kullanılabilir. Böyle bir ...
  • Investigation and Characterization of ph Effect on Tio2 Thin Film Surfac 

   ERTUĞRUL, Güldane (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada TiO2 esaslı farklı pH değerine sahip çözeltiler hazırlanmış ve cam altlık üzerine kaplaması yapılmıştır. Kaplanan çözeltiler ısıl işleme tabii tutularak ince film oluşumu gerçekleştirilmiştir. Amaç pH etkisinin ...
  • Investigation and Optimization of Some Tactical Data Link Technologies 

   ÖZTÜRK, Ersin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Taktik Veri Link Sistemleri (TVLS) savaş alanında hava, kara ve deniz birimleri arasında yakın gerçek zamanlı taktik bilgi değişimini sağlayan sistemlerdir. Savaşan platformlar Link-11, Link-16, Link-22, Değişken Mesaj ...
  • Investigation of Greenhouse Gas Emissions Originated from Public Transportation: The Case of Ankara 

   KORKUTATA, Fatma Büşra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   İnsan kaynaklı aktiviteler sera gazlarının atmosferdeki bolluğunu sanayileşme öncesi zamandan bu yana endişe verici bir seviyede arttırmakta, ısı tutma kabiliyetlerini arttırmak suretiyle küresel ısınmaya neden olmaktadır. ...
  • Investigation of Pittting Corrosion Morphology of St 37 Material in Different Corrosive Environments 

   KARDELEN, Kafiye (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Terminolojiye göre korozyon "bir malzeme ile genellikle bir metal ile çevresi arasında gerçekleşen, madde ve özelliklerinde bozulmaya neden olan kimyasal ya da elektrokimyasal bir reaksiyon" olarak tanımlanır. Korozyon ...
  • Investigation of the Effects of Holding Times at Cryogenic Temperatures on Residual Stress Distribution of Aisi D2 Sool Steel 

   DEMİR, Eylül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Soğuk iş takım çeliği olan AISI D2 çeliği yüksek aşınma direnci, basma dayanımı ve tokluk gibi avantajlar sağladığından endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Literatür incelendiğinde, kalıntı gerilmelere kriyojenik ...
  • Iris Detection Using Hybrid Models 

   NASSAR, Nour N.M. (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Yüz ve iris tanıma, bilgisayarla video ve görüntü işleme alanında çalışan araştırmacılar tarafından büyük ilgi çekmektedir. Robotik ve yapay zekâ alanlarında son yıllarda ortaya çıkan büyük ilerlemeler, yüz ve iris tanımanın ...
  • İnşaat Sektöründe İş Kazalarına Neden Olan Faktörlerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi 

   ÖZCAN, Saime Gülden (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   nşaat sektöründe çokça karşılaşılan iş kazaları ve bunun sonucunda meydana gelen yaralanma ve ölümler kaza nedenlerinin araştırmalısını ve ana nedenin bulunmasını zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca inşaat sektörünün ülke ...
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının Sektörler Bazında Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi 

   CANSARAN, Canan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Çalışma hayatında önemli yapı taşlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği kavramı son zamanlarda önemli araştırma konuları arasında yer almaktadır. İş yerlerinde oluşan olumsuz çalışma koşullarının çalışanların sağlık ...
  • Laser Welding Characterization of 5083 Aluminum Alloys 

   SABİR, Tuğçe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Alüminyum alaşımları düşük ağırlık, yüksek mukavemet ve korozyon direnci özellikleri sayesinde havacılık ve savunma sanayi uygulamaları için ilgi çeken malzemelerdir. Bununla birlikte, yüksek termal iletkenlik, düşük ...
  • Lie Detection From Voice and Heart Rate 

   ÖZDAMARLAR, Şerife (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Son zamanlarda yapılan duygu analizi, cinsiyet tahmini, yaş tahmini ve yalan tespiti çalışmalarının da içinde olduğu araştırmalar ses verisinden birçok bilgi elde edildiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı ses ve ...
  • Liquid Phase Sintering Characteristics of Tungsten Powder Obtained by Electrochemical Reduction Technique 

   EROL, Mahmut (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Geleneksel tungsten tozu üretim methodundan daha basit ve daha güvenli dikkate değer bir alternatif ekstrasyon prosesi yakın zamanda duyurulmuştur. Umut vaad eden bir ticarileşme potansiyeline sahip olmasına rağmen, üretilmiş ...
  • Maximum Power Point Control of Photovoltaic Water Pump with Separately Excited DC Motors 

   ARAS, Mustafa Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada yeni bir maksimum güç noktası takip methoduyla beraber yeni bir şebeke bağlantısız fotovoltaik su pompası system tasarımı önerilmektedir. Bu fotovoltaik su pompası; dışardan uyartımlı DC motor, santrifüj pompa, ...
  • Modeling and Analysis of Modular Multilevel Converter Based Static Synchronous Compensator 

   EREL, Mehmet Zahid (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu tez çalışması statik senkron kompenzatör tabanlı modüler çok seviyeli dönüştürücünün (MÇSD-STATKOM) modellenmesi ve analizi üzerine yoğunlaşmıştır. MÇSD-STATKOM için en uygun anahtarlama metodunu elde etmede, seviye ...
  • Modelling and Design of Terahertz Photoconductive Antennas and Photomixers 

   DEMİR, Kazım (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu yüksek lisans tezinde, lazer darbesiyle uyarılan fotoiletken antenlerin ve fotokarıştırıcıların farklı anten geometrileri için modellenmesi ve tasarımı gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, THz anten boşluğundaki iletkenlik ...
  • Movie Genre Prediction from Subtitle Using Deep Learning 

   BÜYÜKYILMAZ, Mücahit (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde, büyük veri çağında, makina öğrenmesi farklı verileri kullanarak doğru tahminler yapmada önemli bir rol oynamaktadır. İnsanların ilgili verileri kullanarak diğer veri kaynakları ile doğru veri ilişkilerini bulması ...
  • Ni-B-Co Coating on Medium-carbon Steels by Electrodeposition 

   BARUT, Uğur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Nikel-bor alaşım kaplama, yüksek sertlik, iyi korozyon direnci, uzun dayanıklılık ve uygun lehim kabiliyetlerinden dolayı son yıllarda sert krom kaplamaya alternatif olarak çeşitli mühendislik alanlarında geliştirilmiştir. ...
  • Novel Merging Based Height-Balanced Histogram Computation for Big Data 

   BÜYÜKTANIR, Tolga (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Üretilen ve bulut sistemlerde kaydedilen data miktarı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Buna örnek olarak, kullanıcı tarafından üretilen veriler, makine tarafından üretilen veriler ve İnternet'ten crawl edilen veriler ...
  • Numerical Analysis of the Thermal Distribution of a Machinery Driver's Cab 

   KOYUNCU, Hazal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İklimlendirme sistemlerinin araç içerisinde ne kadar önemli bir rol oynadığı tartışılmaz bir gerçektir. Bu yüzden günümüz araç üreticileri müşterilerine hem konforlu bir seyahat hem de temiz bir iç ortam havası sağlayabilmek ...
  • Numerical and Experimental Comparison of Fractural Characteristics of 316L Stainless Steel 

   TAMER, Yalçın (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışmasında, 316L paslanmaz çeliğinin kırılma davranışları Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN) ve Johnson Cook (J-C) hasar modelleri kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu iki modelin karşılaştırmasını yapabilmek ...