Now showing items 100-119 of 161

  • Iris Detection Using Hybrid Models 

   NASSAR, Nour N.M. (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Yüz ve iris tanıma, bilgisayarla video ve görüntü işleme alanında çalışan araştırmacılar tarafından büyük ilgi çekmektedir. Robotik ve yapay zekâ alanlarında son yıllarda ortaya çıkan büyük ilerlemeler, yüz ve iris tanımanın ...
  • İnşaat Sektöründe İş Kazalarına Neden Olan Faktörlerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi 

   ÖZCAN, Saime Gülden (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   nşaat sektöründe çokça karşılaşılan iş kazaları ve bunun sonucunda meydana gelen yaralanma ve ölümler kaza nedenlerinin araştırmalısını ve ana nedenin bulunmasını zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca inşaat sektörünün ülke ...
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının Sektörler Bazında Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi 

   CANSARAN, Canan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Çalışma hayatında önemli yapı taşlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği kavramı son zamanlarda önemli araştırma konuları arasında yer almaktadır. İş yerlerinde oluşan olumsuz çalışma koşullarının çalışanların sağlık ...
  • Laser Welding Characterization of 5083 Aluminum Alloys 

   SABİR, Tuğçe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Alüminyum alaşımları düşük ağırlık, yüksek mukavemet ve korozyon direnci özellikleri sayesinde havacılık ve savunma sanayi uygulamaları için ilgi çeken malzemelerdir. Bununla birlikte, yüksek termal iletkenlik, düşük ...
  • Lie Detection From Voice and Heart Rate 

   ÖZDAMARLAR, Şerife (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Son zamanlarda yapılan duygu analizi, cinsiyet tahmini, yaş tahmini ve yalan tespiti çalışmalarının da içinde olduğu araştırmalar ses verisinden birçok bilgi elde edildiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı ses ve ...
  • Liquid Phase Sintering Characteristics of Tungsten Powder Obtained by Electrochemical Reduction Technique 

   EROL, Mahmut (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Geleneksel tungsten tozu üretim methodundan daha basit ve daha güvenli dikkate değer bir alternatif ekstrasyon prosesi yakın zamanda duyurulmuştur. Umut vaad eden bir ticarileşme potansiyeline sahip olmasına rağmen, üretilmiş ...
  • Maximum Power Point Control of Photovoltaic Water Pump with Separately Excited DC Motors 

   ARAS, Mustafa Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada yeni bir maksimum güç noktası takip methoduyla beraber yeni bir şebeke bağlantısız fotovoltaik su pompası system tasarımı önerilmektedir. Bu fotovoltaik su pompası; dışardan uyartımlı DC motor, santrifüj pompa, ...
  • Modeling and Analysis of Modular Multilevel Converter Based Static Synchronous Compensator 

   EREL, Mehmet Zahid (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu tez çalışması statik senkron kompenzatör tabanlı modüler çok seviyeli dönüştürücünün (MÇSD-STATKOM) modellenmesi ve analizi üzerine yoğunlaşmıştır. MÇSD-STATKOM için en uygun anahtarlama metodunu elde etmede, seviye ...
  • Modelling and Design of Terahertz Photoconductive Antennas and Photomixers 

   DEMİR, Kazım (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu yüksek lisans tezinde, lazer darbesiyle uyarılan fotoiletken antenlerin ve fotokarıştırıcıların farklı anten geometrileri için modellenmesi ve tasarımı gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, THz anten boşluğundaki iletkenlik ...
  • Movie Genre Prediction from Subtitle Using Deep Learning 

   BÜYÜKYILMAZ, Mücahit (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde, büyük veri çağında, makina öğrenmesi farklı verileri kullanarak doğru tahminler yapmada önemli bir rol oynamaktadır. İnsanların ilgili verileri kullanarak diğer veri kaynakları ile doğru veri ilişkilerini bulması ...
  • Next Generation Sequencing for Disease Diagnosis 

   ÜNER ÇAYLAK, Ceren (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Yeni dizileme teknolojilerinin tıpta kullanılmaya başlanması, insan genomunda sık ve nadir görülen varyasyonların değerlendirilmesine imkan sağlamıştır. Yeni Nesil Dizileme (YND), genetik temelli bir teknoloji olup, bir ...
  • Ni-B-Co Coating on Medium-carbon Steels by Electrodeposition 

   BARUT, Uğur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Nikel-bor alaşım kaplama, yüksek sertlik, iyi korozyon direnci, uzun dayanıklılık ve uygun lehim kabiliyetlerinden dolayı son yıllarda sert krom kaplamaya alternatif olarak çeşitli mühendislik alanlarında geliştirilmiştir. ...
  • Novel Merging Based Height-Balanced Histogram Computation for Big Data 

   BÜYÜKTANIR, Tolga (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Üretilen ve bulut sistemlerde kaydedilen data miktarı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Buna örnek olarak, kullanıcı tarafından üretilen veriler, makine tarafından üretilen veriler ve İnternet'ten crawl edilen veriler ...
  • Numerical Analysis of the Thermal Distribution of a Machinery Driver's Cab 

   KOYUNCU, Hazal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İklimlendirme sistemlerinin araç içerisinde ne kadar önemli bir rol oynadığı tartışılmaz bir gerçektir. Bu yüzden günümüz araç üreticileri müşterilerine hem konforlu bir seyahat hem de temiz bir iç ortam havası sağlayabilmek ...
  • Numerical and Experimental Comparison of Fractural Characteristics of 316L Stainless Steel 

   TAMER, Yalçın (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışmasında, 316L paslanmaz çeliğinin kırılma davranışları Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN) ve Johnson Cook (J-C) hasar modelleri kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu iki modelin karşılaştırmasını yapabilmek ...
  • Ontology Based Data Access with Relational Databases 

   LUBBAD, Motaz A.M. (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Dünya üzerinde internet üzerinden birbirine bağlı aygıtlar arttıkça, anlamlı veriler toplamak, paylaşmak ve otomatik çıkarsamalar yapmak giderek daha önemli hale gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak, heterojen veri ...
  • Opical Power Distribution and OFDM/OFDMA Modulation for Visible Light Communication 

   ÖZTÜRK, Metin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Günümüzde, artmakta olan veri oranları dolayısıyla yüksek hızlı data transferi oldukça önemli bir hale gelmiştir. Yüksek orandaki bu data oranlarını karşılayabilmek için, kablosuz haberleşme ciddi bir çözüm olarak karşımıza ...
  • Optical Emission Spectroscopic Investigation of the Millimeter/thz Wave and Magnetic Field Combined Effect on the Cold Plasma Abnormal Region 

   FKEREEN, Abdusalam Abdulmajed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Terahertz görüntüleme tekniklerinin değerlendirilmesi temeline bağlı olarak,bu çalışma ve farklı tekniklerle daha detay sağlayan plazma spektroskopi teknikleri (optik emisyon spektrometre yöntemleri) kullanarak akkor ...
  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Signal Space Diversity 

   KARAKOÇ, Murat Can (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   İnsanlar ses, görüntü ve veri transferi için daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duymaktadır. Dikgen Frekans bölmeli çoklama paralel veri transferini sağlayarak veri gönderim hızını artırmakta, gard bant kullanmamak ve üst ...
  • Ottoman-Turkish Optical Character Recognition and Latin Transcription 

   DOĞRU, Mustafa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Arşivlerde veya çevrim içi kaynaklarda sayısız Osmanlıca belgeler vardır. Bu belgeler maalesef Osmanlıca okuyamayan kişiler tarafından anlaşılamamaktadır. Osmanlı Türkçesi optik karakter tanıma ve Latince transkripsiyonu ...