Now showing items 21-40 of 151

  • Ottoman-Turkish Optical Character Recognition and Latin Transcription 

   DOĞRU, Mustafa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Arşivlerde veya çevrim içi kaynaklarda sayısız Osmanlıca belgeler vardır. Bu belgeler maalesef Osmanlıca okuyamayan kişiler tarafından anlaşılamamaktadır. Osmanlı Türkçesi optik karakter tanıma ve Latince transkripsiyonu ...
  • Importance of Information Security Awareness 

   MOĞOL, Şehnaz Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Günümüz dünyasında, bilgi güvenliği hayatın her adımında ve her ülkesinde en önemli konudur. Organizasyonlar ve ülkeler, bilgiyi saklayabilmek için birçok kaynak, güç ve para harcamaktadırlar. Bu yüzden, bilgi güvenliğini ...
  • Early Detection of Lung Cancer 

   SHAKIR, Shaymaa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Akciğer kanserinin klinik teşhis yöntemleri çoğunlukla fiziksel ve biyokimyasal tekniklere dayanır. Bilgisayarlı tomografi (BT) taramasındaki görüntüleme süreçleri (Düşük doz bilgisayarlı tomografi-DDBT), akciğer kanserinin ...
  • Maximum Power Point Control of Photovoltaic Water Pump with Separately Excited DC Motors 

   ARAS, Mustafa Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada yeni bir maksimum güç noktası takip methoduyla beraber yeni bir şebeke bağlantısız fotovoltaik su pompası system tasarımı önerilmektedir. Bu fotovoltaik su pompası; dışardan uyartımlı DC motor, santrifüj pompa, ...
  • Advanced Driver Assistant System: A Simulation of Pedestrian Tracking and Detection System 

   CANSEV, Mustafa Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu araştırmada, genel otomotiv elektronik sistemleri, otomotiv güvenlik sistemleri ve gelişmiş sürücü destek sistemleri tanıtıldı. Ayrıca, ADAS sistemlerinden olan yaya algılama ve tespit sistemi simülasyonu yapılmıştır. ...
  • Developing a Search Tool for Information Security Management Systems Standards 

   KARAPINAR, Yasin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bilgi güvenliği denetçilerinin ve uzmanlarının bilgi güvenliği standartlarına erişirken ve bunların üzerinde çalışırken bir takım problemle karşılaştıkları gözlenmiştir. Bu problemlerden bazıları; standartlara tek bir ...
  • Örnek Bir Güneş Evi Prototipi için Tasarım, Kontrol ve Güç İzleme Çalışması 

   KÖMÜR, Salim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Müstakil evlerde ve apartmanlarda güneş enerjisi kullanımının önünde duran en önemli üç problem; yüksek maliyet, düşük verim ve binaların çatılarındaki fiziki uygunsuzluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tez çalışmasında ...
  • Experimental Study of Brillouin Frequency Shift on Classical and Modern Motda, Botdr Setups 

   GÜNDÜZ, Abdullah Erkam (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Brillouin saçılması optik düzeneklerde pek çok uygulama alanına sahiptir. Bu çalışmada, çeşitli optik devre elemanlarının ve çevresel unsurların, Brillouin şaçılması güç değerleri ve frekans kayması üzerindeki etkileri ...
  • Investigation and Characterization of ph Effect on Tio2 Thin Film Surfac 

   ERTUĞRUL, Güldane (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada TiO2 esaslı farklı pH değerine sahip çözeltiler hazırlanmış ve cam altlık üzerine kaplaması yapılmıştır. Kaplanan çözeltiler ısıl işleme tabii tutularak ince film oluşumu gerçekleştirilmiştir. Amaç pH etkisinin ...
  • A Study on the Mechanics of an Electrically Actuated Micro Cantilever Beam Switch 

   YILMAZ, Mahmut Cihat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bugünlerde gelişen teknoloji ile artık RF NEMS (Radyo Frekansı Nano Elektro Mekanik Sistemler) olarak da anılmaya başlanan RF MEMS, iletişim teknolojisi için çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzdendir ki boyutları küçültmek, ...
  • Liquid Phase Sintering Characteristics of Tungsten Powder Obtained by Electrochemical Reduction Technique 

   EROL, Mahmut (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Geleneksel tungsten tozu üretim methodundan daha basit ve daha güvenli dikkate değer bir alternatif ekstrasyon prosesi yakın zamanda duyurulmuştur. Umut vaad eden bir ticarileşme potansiyeline sahip olmasına rağmen, üretilmiş ...
  • Energy and Exergy Analysis and Performance Optimization of a Solar Power Tower System 

   TİRYAKİ, Gürcan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Yenilenebilir enerji doğal olarak yenilenen ve insan ömrü açısından neredeyse sonsuz gibi gözüken kaynaklardan elde edilir. Elektrik ve ısıl enerji üretilebilen yenilenebilir enerjilerin çoğu güneş enerjisine bağlıdır. ...
  • First and Second Law Analysis of CompactHeat Exchangers Used for Intercooling Purposes 

   SEDEF, Ahmet Yasin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Aşırı doldurmalı motorlarda, dolgu havasının sıcaklığını düşürmek amacıyla ara soğutma işlemi uygulanır. Yapılan soğutma ile motora beslenen hava miktarında artış, motordaki genel sıcaklık seviyesinde ise azalma sağlanır. ...
  • Optical Emission Spectroscopic Investigation of the Millimeter/thz Wave and Magnetic Field Combined Effect on the Cold Plasma Abnormal Region 

   FKEREEN, Abdusalam Abdulmajed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Terahertz görüntüleme tekniklerinin değerlendirilmesi temeline bağlı olarak,bu çalışma ve farklı tekniklerle daha detay sağlayan plazma spektroskopi teknikleri (optik emisyon spektrometre yöntemleri) kullanarak akkor ...
  • Design and Modelling of Terahertz Phase Shifters Using Corrugated Planar Goubau Lines 

   UNUTMAZ, Muhammed Abdullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bu tezde terahertz bandında çalışmak üzere oluklu düzlemsel Goubau hatları ile faz kaydırıcı tasarımı hedeflenmiştir. İlk olarak, oluklu yüzey dalga kılavuzu olan domino plazmonlar üzerinde yüzey plazmonların iletimi ...
  • Vibro-acoustic Design, Manufacturing and Characterization of a Tonpilz -type Underwater Acoustic Device 

   KURT, Polat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Sonar, bir nesneyi algılayabilen ve ses dalgalarının yardımıyla bu nesnenin konumu hakkında bilgi verebilen bir elektro-akustik sistemdir. Sonar sistemlerinin en önemli bileşenlerinden biri, suyla temas halinde olan ve ses ...
  • Iris Detection Using Hybrid Models 

   NASSAR, Nour N.M. (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Yüz ve iris tanıma, bilgisayarla video ve görüntü işleme alanında çalışan araştırmacılar tarafından büyük ilgi çekmektedir. Robotik ve yapay zekâ alanlarında son yıllarda ortaya çıkan büyük ilerlemeler, yüz ve iris tanımanın ...
  • Elektrikli Araçlar için KablosuzGüç Transfer Devresi Prototip Tasarımı 

   ÖZTÜRK, Furkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Ortaya atıldığı dönemde yeteri kadar ilgi görmese de günümüzde gelişen teknoloji ile yapılabilirliği kanıtlanan Kablosuz Güç Aktarımı konusu rağbet gören güncel bir konudur. Kablosuz Güç Aktarımı, kaynak ile yük arasında ...
  • Three Dimensional Modelling of Quantum Cascade Lasers' Characteristic Parameters 

   AYTÜRK, Özge (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Kuantum kaskat lazerler (QCL), kuantum kuyuları içeren yarı iletken lazerlerdir. Kuantum kuyuları, QC lazerlere farklı bir nitelik sağlar. Kuantum kuyularının derinliğinin değiştirilmesi, QC lazerlerin farklı dalga boylarına ...
  • Using Evolutionary Algorithms for Designing Novel 3D Objects 

   DOĞAN, Yavuz Selim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Doğada, her türlü yaşam alanı için özelleşmiş sayısız çeşitlilikte canlı tasarımları mevcuttur. Tek bir başlangıç hücresinin (zigot) kendisini çoğaltması ile ortaya çıkan bu tasarımların olgunlaşma mekanizmasının çözülmesi, ...