Now showing items 21-40 of 151

  • Interactive Social Media Vsualization 

   ŞANLIALP, Elif (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Sosyal medya kullanımı günden güne artmaktadır. İnsanlar sosyal medya platformlarını arkadaşları ya da diğer kullanıcılar ile iletişim kurmak için, fotoğraf, video ve metin gibi ilgi duydukları gönderileri kendi profillerinde ...
  • Enhancing Machine Learning Algorithms in Healthcare with Electronic Stethoscope 

   AYKANAT, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada, 1.630 denekten elektronik stetoskop ile kaydedilen 17.930 ses ve metin verisinden oluşan bir veri kümesinde, konvolüsyonel sinir ağları (CNN), destek vektör makineleri (SVM), k en yakın komşuluk (k-NN) ve ...
  • Ontology Based Data Access with Relational Databases 

   LUBBAD, Motaz A.M. (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Dünya üzerinde internet üzerinden birbirine bağlı aygıtlar arttıkça, anlamlı veriler toplamak, paylaşmak ve otomatik çıkarsamalar yapmak giderek daha önemli hale gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak, heterojen veri ...
  • Synthesis of Molybdenum Darbide Thin Films for Producti̇on of Hydrogen via Electrochemical Water Splitting 

   ALTINKAYA, Cesur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada kolloidal Molibden nanopartikülleri (NP'ler) ıslak kimyasal teknikler kullanılarak sentezlenmiştir. NP'lerin sentezi, Hekzakarbonilmolibdenin 1-Oktadesen içerisinde 220 °C'de Argon atmosferi altında pirolize ...
  • Ranking Facility Locations of Institutions Conducting Centralized Examinations: An Application for Ankara Province 

   GÜNEŞLİ, İlknur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Kuruluş yeri seçim kararı, değerlendirme sürecinde birçok kriter içeren bir sorundur. Kriterlerin bolluğu ve birbirleriyle uyumluluk gereksinimi nedeniyle, kuruluş yeri seçimi oldukça karmaşık bir problem ele alınmaktadır. ...
  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Signal Space Diversity 

   KARAKOÇ, Murat Can (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   İnsanlar ses, görüntü ve veri transferi için daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duymaktadır. Dikgen Frekans bölmeli çoklama paralel veri transferini sağlayarak veri gönderim hızını artırmakta, gard bant kullanmamak ve üst ...
  • Investigation of Greenhouse Gas Emissions Originated from Public Transportation: The Case of Ankara 

   KORKUTATA, Fatma Büşra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   İnsan kaynaklı aktiviteler sera gazlarının atmosferdeki bolluğunu sanayileşme öncesi zamandan bu yana endişe verici bir seviyede arttırmakta, ısı tutma kabiliyetlerini arttırmak suretiyle küresel ısınmaya neden olmaktadır. ...
  • An Investigation of Elastic Properties of Hierarchical Honeycomb Structures 

   YILDIZ, Mustafa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bal petekleri, doğada hemen hemen her yerde bulunan hücresel yapılara bir örnektir. Onların hafiflikleri ve üstün mekanik özellikleri mühendislere ve bilim insanlarına mimari, malzeme mühendisliği ve makine mühendisliği ...
  • Classification of Eeg Signals Using Transfer Learning on Convolutional Neural Networks via Spectrogram 

   TOP, Ahmed Esad (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Elektroensefalografi (EEG) uyku verisini sınıflandırmayla ilgili önceki çalışmalar genellikle sinyalin kendisini kullanmaktadır. Bu çalışmalardan birçoğu bir dizi ön işleme operasyonlarına, manuel özellik çıkarımına, ...
  • Increasing Air Traffic Control (ATC) Efficiency with Integrated Human Machine Interface 

   TUZLUPINAR, Büşra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Hava ulaşımın araçlarının yoğun kullanımı, hava trafik yoğunluğunu artırmaktadır. Uçuşların kontrollü, düzenli, sistemli ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi, hava trafik sistemleri tarafından sağlanmaktadır. Uçuş planlarının ...
  • Environmental Sound Recognition with Various Feature Extraction and Classification Techniques 

   ARPACI, Yaseminhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde, çevresel ses tanıma amaçlı "Öznitelik Çıkartma ve Sınıflandırma Metotları" önerilmektedir. Çevresel ses tanıma çalışması, son yıllarda popüler bir konu haline gelmiştir. Geçtiğimiz on yılda, çevresel ses tanıma ...
  • Speckle Masking for Hybrid Cryptology 

   HAZER, Abdurrahman (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İnternet kullanımının yaygınlaşması ile artan veri miktarı, bilim dünyasında bu verilerin korunmasına ilişkin yapılan çalışmaların da artmasına sebep olmuştur. Bu tez hem çokça kullanılan optik şifreleme sistemlerinin hem ...
  • Design and Development of A Smart Control System to Supply Sustainable Energy to A Refugee Camp 

   KASAPBAŞI, Ahmed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Savaş bölgeleri çatışmalardan dolayı yaşamın tüm bileşenlerinin eksikliğinden muzdaripdir. Bu yüzden bu savaş alanları yaşamak için güvenli olmayan yerler haline gelir. İnsanlar hayatlarını kurtarmak için kaçarlar ve ...
  • Design and Improvement of an Intelligent Control System to Solve the Dam Ground Water Problem 

   AL-HARDANEE, Omar Farhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Barajlar dünyadaki önemli elektrik gücü kaynaklarından biridir ve elektrik kontrol araçları barajlar bakımından çok önemlidir. Ancak yüzey sularının barajlardaki kontrol odalarına akması elektrik ve elektronik cihazların ...
  • Comparison of Digital and Conventional X-ray Systems in Terms of Structure and Image Quality 

   TOKGÖZ, Nazıme (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Teknolojideki gelişmelerin en çok görüldüğü en önemli alanlardan biri tıbbi görüntülemedir. Daha önce sadece geleneksel (analog) sistemlerle elde edilen medikal radyografik görüntüler, şu anda dijital sistemler tarafından ...
  • Speckle Reduction in SAR Images Using Non-local Means Filter and Variational Framework 

   KIVANÇ, Şahım Giray (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, benek gürültüsü azaltma performansını arttırmak için, Toplam Değişimsel yöntem bazlı karesel doğrusal düzenleme terimli Seyreklik-Güdümlü benek gürültüsü azaltma yöntemi (SDD-QL) ile Yerel olmayan ortalama ...
  • Systems Engineering Methodologies in a Turn-key Project Design: A Vermicompost Production Example 

   ÜSTÜNYER, Pelin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışması, vermikompost üretimi için sistem mühendisliği tekniklerinin kullanıldığı bir anahtar teslim proje tasarımıdır. Ayrıca bu tez, gelecekteki sistem tasarımı çalışmalarına ve farklı anahtar teslim projelerine ...
  • Fabrication and Characterization of ZnO: Ga/p-Si Heterostructure Photodiodes 

   KÖKSAL, Nur Efşan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   GZO tabakasının farklı kalınlıklarına sahip olan Ga-katkılı (GZO)/Si fotodiyotlar sol-gel yöntemi kullanılarak üretildi. İnce film özellikleri, XRD, AFM ve UV-VIS spekrometre ölçümleri yardımıyla belirlendi. GZO filmlerin ...
  • SAR Image Despeckling Using Convolutional Neural Networks 

   GÜNAYDIN, Yusuf Şevki (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde, Sentetik Açıklıklı Radar kullanımı optik resimlere karşı olan avantajlarından dolayı son derece önemli bir alandır. SAR görüntüleri bulutlu ya da yağmurlu havalar gibi tüm hava şartlarında ve gece ya da gündüz ...
  • Design of Induction Generator for Wind Turbine 

   ELFRITES, Emad Elnage (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Jeneratör, mekanik enerji ile elektrik üreten bir cihazdır. Elektromanyetik indüksiyon yöntemi genellikle bu amaç için kullanılır. Elektromanyetik endüksiyon, bir tel dosyasının sabit bir çubuk etrafına bir elektrik alanı ...