Now showing items 1-20 of 23

   Subject
   Balpeteği, hiyerarşik yapı, birinci derece hiyerarşi, altıgen hiyerarşi, hibrid hiyerarşik yapı, heterojen hiyerarşik model, homojen hiyerarşik model, Castigliano’s İkinci Teoremi, Sonlu Elemanlar Metodu [1]
   Beyin enfarktüsü, bilgisayarlı tomografi, derin öğrenme, evrişimli sinir ağı, sınıflandırma, görüntü işleme [1]
   Big data, security, data, analysis, detection, law enforcement, CDR, ANPR, API/PNR. [1]
   Big data, text analytics, word frequency, Apache Spark, Turkish Official Gazette, TRT News, correlation, knowledge management, term frequency matrix, cosine similarity [1]
   Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Arama Aracı, BGYS, ISO/IEC 27001:2013. [1]
   Bilgi güvenliği, güvenlik, iso, itil, farkındalık, bilgi güvenliği bilinçlendirmesi, nist, cobit, siber güvenlik, bilinçlendirme uygulamaları, bilinçlendirme eğitimleri, standartlar, güvenlik standartları [1]
   Bilgisayar grafiği, buz erimesi, doğal olaylar, OpenGL [1]
   Bilgisayar Grafikleri, 3B Modelleme, Evrişimsel Sinir Ağları, Derin Öğrenme, Grafik Kesim, Kültürel Miras, Şadırvan. [1]
   Birleştirilmiş seri paralel hibrit fiber yükselteçi, düz kazanç bant genişliği, fiber yükselteç, Raman yükselteçi, geniş bantlı hibrit fiber yükselteç, Erbium katkılı fiber yükselteç [1]
   Bitcoin, Zcash, Dash, Ripple, Peercoin, Ethereum, Namecoin, Colored Coin, mahremiyet, anonimlik, ticari işlem değiştirilebilirliği [1]
   Bitcoin, Zcash, Peercoin, Ripple, Dash, Ethereum, Namecoin, Colored Coin, privacy, transaction malleability, anonymity [1]
   Block-chain teknolojisi [1]
   Boya duyarlı güneş pilleri, ışık verimliliği, yüzey plazmonu, fotoanotlar [1]
   Brain infarction, computed tomography, deep learning, convolutional neural network, classification, image processing [1]
   Brillouin Saçılması, BOTDA, BOTDR, Rayleigh Saçılması [1]
   Brillouin Scattering, BOTDA, BOTDR, Rayleigh Scattering [1]
   Bulanık AHS, Bulanık TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme Tükenmişlik SendromU [1]
   Bulanık mantık, bulanık ahp, bulanık topsis, çok kriterli karar verme, iş sağlığı ve güvenliği, inşaat sektörü. [1]
   Bulut bilişim, güvenlik, nesnelerin interneti, veri güvenliği, kriptoloji. [1]
   Burnout Syndrome, Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS, Multiple Criteria Decision Making [1]