Now showing items 1-20 of 20

   Subject
   Database design, environmental sound recognition, graphical user interface, relational database [1]
   Deep learning, machine learning, text classification, LSTM [1]
   Derin Öğrenme, Evrişimsel Sinir Ağları, Gürültü Azaltma, Gürültü Temizleme, Sentetik Açıklıklı Radar [1]
   Derin öğrenme, makina öğrenmesi, metin sınıflandırma [1]
   Derlem, Türk İşaret Dili, notasyon aracı, Türk İşaret Dili derlemi. [1]
   Dielectrophoresis, lab-on-a-chip, micro-fabrication, microfluidics, impedance measurement, giant unilamellar vesicles, electroformation. [1]
   Dielektroforez, çipte laboratuar, mikro imalat, mikroakışkanlar, empedans ölçümü, dev unilamel veziküller, elektroformasyon. [1]
   Digital image processing, fatty liver, steatosis, ultrasound image processing [1]
   Dijital görüntü işleme, karaciğer yağlanması, yağlı karaciğer, ultrason görüntülerinde imge işleme [1]
   Direct greenhouse gas emissions, IPCC methodology, tier approaches, emission factors. [1]
   Doğal dil işleme, makine öğrenmesi, metin sınıflandırma, LSTM, Naïve Bayes, Support Vector Machine, Random Forest, derin öğrenme [1]
   Doğrudan sera gazı emisyonları, IPCC metodolojisi, tier yaklaşımları, emisyon faktörleri. [1]
   Double pass EDFA, Triple pass EDFA, L Band EDFA. [1]
   Döner Çatı [1]
   Drude dispersion model, Drude – Lorentz dispersion model, domino plasmons, corrugated structers, periodic structures, corrugated planar Goubau lines, effective dielectric constant, guided wavenumber, ABCD matrix, phase shifter. [1]
   Drude dispersiyon modeli, Drude – Lorentz dispersiyon modeli, domino plazmonlar, oluklu yapılar, periyodik yapılar, oluklu düzlemsel Goubau hatları, efektif dielektrik sabiti, refraktif indeks, faz kaydırıcı. [1]
   Dry eye syndrome, computer-aided diagnostic system, image processing, clinical grading, classification [1]
   Dual frequency, linearly polarized excitation, nested split-ring, spoof surface plasmon polariton, Nano-Electro-Mechanical systems, reconfigurable. [1]
   Düşük-yoğunluklu eşlik-denetim, hata düzeltici kodlar, kanı yayılımı, katmanlı mimaride çözümleme, performans artırımı, DSP, paralelleştirme, OpenMP [1]
   Dye sensitized solar cells, light harvesting, surface plasmon, photoanodes [1]