Now showing items 1-18 of 18

   Subject
   Ga-doped ZnO thin films, photodiode and sol-gel [1]
   Gender identification, machine learning, artificial neural network, direction map. [1]
   Genetic algorithms, artificial cell chemistry, artificial embryogeny, evolutionary 3D design, generative encoding. [1]
   Genetik algoritmalar, yapay hücre kimyası, yapay embriyojeni, evrimsel 3D tasarım, jeneratif kodlama. [1]
   Glass, glass-ceramic, glass ceramic composite, sintering, liquid phase sintering, viscous sintering, LTCC, substrate, radome. [1]
   Görüntü eşleme, Normalleştirlmiş Çapraz-korelasyon, Alan Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA), GPU. [1]
   Görüntü işleme, görüntü bölütleme, retina görüntüsü, Morfolojik yöntem, kullanıcı grafik arayüzü [1]
   Görünür ışık haberleşmesi, optic güç dağılımı, dikgen frekans bölmeli çoğullama, dikgen frekans bölmeli çoklu erişim, optic haberleşme, lazer [1]
   Göz tansiyonu, DTO, görüntü işleme, görüntü iyileştirme, görüntü bölütleme, yüksek performanslı sistem, GİB. [1]
   GPS receivers, signal acquisition, down sampling, resource consumption, fast Fourier transform [1]
   Graf veritabanı, Neo4j, sosyal ağ analizi, deniz araçları ve suç ağları [1]
   Graph database, Neo4j, social network analysis, marine vessels and crime networks [1]
   Güç Eviricileri, ÇıkıĢ Dalga Formu, Harmonik Analiz [1]
   Gümüş, Elektrodepozisyon, Elektriksel kontakt malzemeleri, Grafen [1]
   Güneş enerjisi, yoğunlaştırılmış termal güneş enerjisi santralleri, güneş enerji kule sistemleri, birinci yasa analizi, ikinci yasa analizi, performans optimizasyonu. [1]
   Güneş hücresi, çift yüzeyli güneş paneli, güneş takip sistemi, fotovoltaik sistem [1]
   Güneş Takip Sistemleri [1]
   Güneş, güneş destekli, absorbsiyonlu soğutma, optimizasyon, termoekonomik optimizasyon, soğutma, maliyet [1]