Now showing items 1-16 of 16

   Subject
   Harita üzerinde kümeleme, yoğunluğa dayalı mekansal uygulamaların gürültü ile birlikte kümelenmesi (DBSCAN), okul otobüsü rotalama problemi (SBRP), genetik algoritma (GA), macar atama algoritması, dengeli kümeleme [1]
   Hastanelerin kümelenmesi, k-means kümeleme algoritmasi, bisecting k-means, verimlilik karne uygulaması [1]
   Hate speech, machine learning, text mining, classification, social media analysis, Twitter [1]
   Hava trafik kontrol, 3 boyutlu görünüm, ADS-B radar, ASTARIX CAT021, insan-makine arayüzü. [1]
   Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD), akış analizi, radyasyon modellemesi, ısı transferi. [1]
   Hibrit enerji sistemleri, HOMER, simülasyon, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji. [1]
   Hibrit, Marş jeneratör, İnsansız hava aracı, Verimlilik, Dc-dc çevirici [1]
   Hidrojen üretimi, sodyum bor hidrür çözeltisi, karbon dioksit gazı, pH değeri, yakıt tasarrufu. [1]
   Honeycomb, hierarchical structure, first order hierarchy, hexagonal hierarchy, hybrid hierarchical structure, heterogeneous hierarchical model, homogeneous hierarchical model, Castigliano’s Second Theorem, Finite Element Method. [1]
   Hospital clustering, k-means clustering algorithm, bisecting k-means, productivity scorecard application. [1]
   Humanitarian logistics and block-chain integration, humanitarian innovation, cryptocurrency, humanitarian relief supply chains, block-chain technology, mixed integer goal programing [1]
   HVAC, computational fluid dynamics, flow analysis, heat transfer, radiation modeling. [1]
   Hybrid energy systems, HOMER, simulation, solar energy, wind energy, renewable energy [1]
   Hybrid, Starter generator, Unmanned aerial vehicles, Efficiency, Dc-dc converter [1]
   Hydrogen production, sodium borohydride solution, carbon dioxide gas, pH value, fuel saving. [1]
   Hypertensive retinopathy, AVR, high performance system, image processing, image segmentation, image enhancement, GPU. [1]