Now showing items 1-20 of 28

   Subject
   Tactical Data Links (TDLs), Link-11, Link-16, Link-22, Variable Message Format (VMF), Joint Range Extension Application Protocol (JREAP), Optimization of TDL [1]
   Taktik Veri Linkleri (TVL), Link-11, Link-16, Link-22, Değişken Mesaj Formatı (DMF), Menzil Uzatma Protokolü (MUP), TVL'lerin optimizasyonu [1]
   Tanımlama, Palm Baskı, LBP, Birlikte Olma Matrisi. [1]
   Terahertz radiation, Microwave, Glow Discharge, Neon indictor lamps, Detection, Plasma [1]
   Terahertz radyasyonu, Mikrodalga, Glow Discharge, Neon gösterge lambaları, Algılama, Plazma [1]
   Terahertz, foto karıştırıcı anten, DC bayas şerithat, sayısal metot [1]
   Terahertz, photomixer, antenna, DC bias line, numerical method [1]
   Termoelektrik, GaAs1−xNx, Si, Güç faktörü, Seebeck etkisi, Peltier etkisi, Thomson etkisi. [1]
   Thermoelectric, GaAs1−xNx, Si, Power factor, Seebeck effect, Peltier effect, Thomson effect. [1]
   THz Communication, Schottky Diode Based Frequency Multiplication, Frequency Upconverter, Frequency Downconverter, Simulink [1]
   THz Haberleşme, Schottky Diyot Temelli Frekans Çoklama, Frekans Yükseltici, Frekans Alçaltıcı, Simulink [1]
   THz radiation, glow discharge detectors GDD, electromagnetic field, optical emission spectroscopy OES, plasma spectroscopy. [1]
   THz radyasyonu,akkor boşalmalı GDD,elektromanyetik alan,optik emisyon spektroskopisi OES,plazma spektroskopisi [1]
   TiO2 ince film, sol-jel, spin-kaplama tekniği, kalınlık, boya duyarlı güneş pilleri [1]
   TiO2 thin film, sol-gel, spin-coating technique, thickness, dye-sensitized solar cells [1]
   TiO2, İnce Film, pH, yüzey alanı, yüzey pürüzlülüğü. [1]
   TiO2, Thin Film, pH, surface area, surface roughness. [1]
   Tonpilz transdüser, su altı akustiği, vibroakustik, karakterizaston, tasarım, üretim [1]
   Tonpilz-type transducer, underwater acoustics, vibro acoustics, characterization, design, manufacturing [1]
   Tungsten carbide, hydrogen evolution, overpotential, electrocatalayst, platinum composite [1]