Now showing items 27-46 of 151

  • Blood Vessel Segmentation and Extraction in Retinal Images 

   Salem, A. Salem.Elhussain (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu tez çalışmasında retina damar segmentasyonu incelenmiş ve bu yaklaşım için etkili bir yöntem önerilmiştir. Kan damarlarının filtreleme ve çıkarılması işlemleri için morfolojik yöntemler kullanılmıştır. Önerilen yöntemin ...
  • Characterization of Nuclear Fuel Rod Cladding Zirconium Alloys 

   AĞCA, Semih (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Zirkonyum alaşımları seçkin özellikleri ile nükleer endüstrisi için oldukça önemlidir. Gelişmiş mekanik ve fiziksel özellikleriyle Zircaloy-4 en çok bilinen zirkonyum alaşımıdır. Zirkonyum alaşımları birçok yöntemle ...
  • Classification of Eeg Signals Using Transfer Learning on Convolutional Neural Networks via Spectrogram 

   TOP, Ahmed Esad (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Elektroensefalografi (EEG) uyku verisini sınıflandırmayla ilgili önceki çalışmalar genellikle sinyalin kendisini kullanmaktadır. Bu çalışmalardan birçoğu bir dizi ön işleme operasyonlarına, manuel özellik çıkarımına, ...
  • Classifying CT Images ofBrain Infarction with 3D CNN 

   MÜHÜRDAROĞLU, Nisanur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Beyin enfarktüsü, beyinde kan ve oksijen sağlayan arterlerde tıkanma sonucu oluşur. Kısıtlı oksijen, kan akışı kısa sürede normalleştirilmezse enfarktüs ile sonuçlanabilecek felce neden olur. Yaklaşık her yıl insanların% ...
  • Combined Serial Parallel Hybrid Fiber Amplifier with High Order Raman Scattering 

   ABOUSEDA, Ayman Ibrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Birleştirilmiş seri paralel hibrit fiber yükselteçi (CSP-HFA), yüksek dereceli Raman saçılması kullanılarak geliştirilmiştir. Bu raporda açıklanan tüm sonuçlar Optisystem 14 üzerinden simüle edilmiştir. Önerilen HFA, iki ...
  • Comparison and Optimization of GPU Performances on Ethereum Mining 

   KIZILBEY, Gizem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   2008 yılında yayınlanan "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" adlı makale sayesinde bilgi sahibi olduğumuz Bitcoin, bilimsel litaratüre yeni terimler kazandırarak popülerliğini arttırmaktadır. Alternatif sanal ...
  • Comparison of Digital and Conventional X-ray Systems in Terms of Structure and Image Quality 

   TOKGÖZ, Nazıme (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Teknolojideki gelişmelerin en çok görüldüğü en önemli alanlardan biri tıbbi görüntülemedir. Daha önce sadece geleneksel (analog) sistemlerle elde edilen medikal radyografik görüntüler, şu anda dijital sistemler tarafından ...
  • Computer Based Grading of Bladder Carcinoma 

   DEĞİRMENCİ, Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Tıptaki gelişmelere rağmen, kanser hastalığı ölümle sonuçlanan hastalıkların en önemlilerinden bir tanesidir. Yüzden fazla türü olan kanser hastalığı, DNA da meydana gelen hasarlardan dolayı, hücrelerin kontrolsüz olarak ...
  • Computer Simulation and Experimental Implementation of Single Phase Power Inverters Regarding Output Waveforms 

   ENDİZ, Mustafa Sacid (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Son zamanlarda elektrik enerjisinin maliyetindeki artışlar alternatif enerji seçeneklerini daha cazip hale getirmiştir. Solar paneller, güneşten absorbe ettiği foton enerjisini tüketiciler tarafından kullanılan doğru akım ...
  • Çağrı Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri 

   COŞKUN, Ceren (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tez, Türkiye'de kurum ve kuruluşların iletişimde oldukları kişi ve/veya kurumlarla haberleşmelerini çeşitli erişim yöntemleri ile sağladıkları yazılım, donanım ve nitelikli iş gücünden oluşan çağrı merkezlerinde gerçekleşen ...
  • Density Based and Balanced Data Partition Strategy for Improving School Bus Routing 

   ÇAĞLAYAN, Cihad (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Araç Rotalama Probleminin bir türü olarak kabul edilen Okul Otobüsü Rotalama Problemi, taşımacılık modellerinin farklılığı, verinin büyüklüğü, zaman, mesafe ve araç kapasitesi kısıtlaması gibi nedenlerden dolayı farklı ...
  • Design and Analysis of L-band Erbium Doped Fiber Amplifiers 

   AWSAJ, Mohammed Khaleel (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Optik yükselteçler uzun mesafe fiber optic haberleşme için temel aygıtlardır. Optik iletişim penceresini genişletmek için düz kazançlı ve geniş bandlı optic yükselteçlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada OptiAmplifier optik ...
  • Design and Development of a Novel Photovoltaic System with Reflectors and A Sun Tracker 

   ÇOBANKAYA, Mustafa Latif (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bu tez çalışmasında, yeni bir yöntem olarak çift yüzeyli, yansıtmalı fotovoltaik bir sistemin tasarımı ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, tez çalışması tasarım, geliştirme ve performans ölçümleri ...
  • Design and Development of A Smart Control System to Supply Sustainable Energy to A Refugee Camp 

   KASAPBAŞI, Ahmed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Savaş bölgeleri çatışmalardan dolayı yaşamın tüm bileşenlerinin eksikliğinden muzdaripdir. Bu yüzden bu savaş alanları yaşamak için güvenli olmayan yerler haline gelir. İnsanlar hayatlarını kurtarmak için kaçarlar ve ...
  • Design and Development of On-chip Dep Based Antibiotic Permeability Device 

   KAUR, Jaspreet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Biyosensörlerin alanın uygulamaları oldukça geniştirç Örnek olarak gıda, çevre, savunma ve daha önemlisi tıp gibi çeşitli sektörlerde kullanılmaktadırlar. Fabrikasyon kolaylığını, maliyet etkinliğini, dayanıklılığı, doğruluğu ...
  • Design and Implementation of a 400AIndustrial Welding Machine 

   KOCAAĞA, Ertuğrul (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İnvertör tipi kaynak makineleri, büyüklükleri, hızlı tepkileri ve yüksek verim özellikleri nedeniyle kullanıcılar tarafından popüler hale getirilmekte ve tercih edilmektedir. İnvertör kaynak makinelerinde şebeke sinyali ...
  • Design and Implementation of Flexible Model Based Adaptive Control Algorithm for Real Time Systems 

   GÜNER, Ufuk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada, gerçek zamanlı sistemler için, model tabanlı esnek bir uyarlamalı kontrol algoritması önerilmektedir. Önerilen algoritma temel kontrolcü ve uyarlama mekanizmalarından oluşmaktadır. Temel kontrolcüye ait ...
  • Design and Improvement of an Intelligent Control System to Solve the Dam Ground Water Problem 

   AL-HARDANEE, Omar Farhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Barajlar dünyadaki önemli elektrik gücü kaynaklarından biridir ve elektrik kontrol araçları barajlar bakımından çok önemlidir. Ancak yüzey sularının barajlardaki kontrol odalarına akması elektrik ve elektronik cihazların ...
  • Design and Modelling of Terahertz Phase Shifters Using Corrugated Planar Goubau Lines 

   UNUTMAZ, Muhammed Abdullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bu tezde terahertz bandında çalışmak üzere oluklu düzlemsel Goubau hatları ile faz kaydırıcı tasarımı hedeflenmiştir. İlk olarak, oluklu yüzey dalga kılavuzu olan domino plazmonlar üzerinde yüzey plazmonların iletimi ...
  • Design of Induction Generator for Wind Turbine 

   ELFRITES, Emad Elnage (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Jeneratör, mekanik enerji ile elektrik üreten bir cihazdır. Elektromanyetik indüksiyon yöntemi genellikle bu amaç için kullanılır. Elektromanyetik endüksiyon, bir tel dosyasının sabit bir çubuk etrafına bir elektrik alanı ...