Now showing items 37-56 of 151

  • Density Based and Balanced Data Partition Strategy for Improving School Bus Routing 

   ÇAĞLAYAN, Cihad (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Araç Rotalama Probleminin bir türü olarak kabul edilen Okul Otobüsü Rotalama Problemi, taşımacılık modellerinin farklılığı, verinin büyüklüğü, zaman, mesafe ve araç kapasitesi kısıtlaması gibi nedenlerden dolayı farklı ...
  • Design and Analysis of L-band Erbium Doped Fiber Amplifiers 

   AWSAJ, Mohammed Khaleel (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Optik yükselteçler uzun mesafe fiber optic haberleşme için temel aygıtlardır. Optik iletişim penceresini genişletmek için düz kazançlı ve geniş bandlı optic yükselteçlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada OptiAmplifier optik ...
  • Design and Development of a Novel Photovoltaic System with Reflectors and A Sun Tracker 

   ÇOBANKAYA, Mustafa Latif (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bu tez çalışmasında, yeni bir yöntem olarak çift yüzeyli, yansıtmalı fotovoltaik bir sistemin tasarımı ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, tez çalışması tasarım, geliştirme ve performans ölçümleri ...
  • Design and Development of A Smart Control System to Supply Sustainable Energy to A Refugee Camp 

   KASAPBAŞI, Ahmed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Savaş bölgeleri çatışmalardan dolayı yaşamın tüm bileşenlerinin eksikliğinden muzdaripdir. Bu yüzden bu savaş alanları yaşamak için güvenli olmayan yerler haline gelir. İnsanlar hayatlarını kurtarmak için kaçarlar ve ...
  • Design and Development of On-chip Dep Based Antibiotic Permeability Device 

   KAUR, Jaspreet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Biyosensörlerin alanın uygulamaları oldukça geniştirç Örnek olarak gıda, çevre, savunma ve daha önemlisi tıp gibi çeşitli sektörlerde kullanılmaktadırlar. Fabrikasyon kolaylığını, maliyet etkinliğini, dayanıklılığı, doğruluğu ...
  • Design and Implementation of a 400AIndustrial Welding Machine 

   KOCAAĞA, Ertuğrul (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İnvertör tipi kaynak makineleri, büyüklükleri, hızlı tepkileri ve yüksek verim özellikleri nedeniyle kullanıcılar tarafından popüler hale getirilmekte ve tercih edilmektedir. İnvertör kaynak makinelerinde şebeke sinyali ...
  • Design and Implementation of Flexible Model Based Adaptive Control Algorithm for Real Time Systems 

   GÜNER, Ufuk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada, gerçek zamanlı sistemler için, model tabanlı esnek bir uyarlamalı kontrol algoritması önerilmektedir. Önerilen algoritma temel kontrolcü ve uyarlama mekanizmalarından oluşmaktadır. Temel kontrolcüye ait ...
  • Design and Improvement of an Intelligent Control System to Solve the Dam Ground Water Problem 

   AL-HARDANEE, Omar Farhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Barajlar dünyadaki önemli elektrik gücü kaynaklarından biridir ve elektrik kontrol araçları barajlar bakımından çok önemlidir. Ancak yüzey sularının barajlardaki kontrol odalarına akması elektrik ve elektronik cihazların ...
  • Design and Modelling of Terahertz Phase Shifters Using Corrugated Planar Goubau Lines 

   UNUTMAZ, Muhammed Abdullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bu tezde terahertz bandında çalışmak üzere oluklu düzlemsel Goubau hatları ile faz kaydırıcı tasarımı hedeflenmiştir. İlk olarak, oluklu yüzey dalga kılavuzu olan domino plazmonlar üzerinde yüzey plazmonların iletimi ...
  • Design of Induction Generator for Wind Turbine 

   ELFRITES, Emad Elnage (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Jeneratör, mekanik enerji ile elektrik üreten bir cihazdır. Elektromanyetik indüksiyon yöntemi genellikle bu amaç için kullanılır. Elektromanyetik endüksiyon, bir tel dosyasının sabit bir çubuk etrafına bir elektrik alanı ...
  • Design, Characterization, and Optimization of Terahertz Spoof Surface Plasmon Polariton Waveguides and Transitions 

   ÖZŞAHİN, Gülay (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde sahte yüzey plazmon polariton dalga kılavuzlarının tasarımı, karakterizasyonu ve optimizasyonu 1 GHz'den 0.35 THz'e olan bant aralığında gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, sahte yüzey plamon polaritonların (YPP) ...
  • Detecting Microwave and Millimeter Wave/THz Signals Using AC Driven Glow Discharge Detectors 

   SSALI, Hüssein (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Neon gösterge lambası yanma deşarj dedektörlerinin (GDD'ler) kullanımı, bir dizi mikrodalga ve THz tespit ve görüntüleme uygulaması için nispeten büyük bir potansiyele sahiptir. Bunun nedeni, bunlarla sınırlı olmamak üzere ...
  • Developing a Search Tool for Information Security Management Systems Standards 

   KARAPINAR, Yasin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bilgi güvenliği denetçilerinin ve uzmanlarının bilgi güvenliği standartlarına erişirken ve bunların üzerinde çalışırken bir takım problemle karşılaştıkları gözlenmiştir. Bu problemlerden bazıları; standartlara tek bir ...
  • Developing a Video Annotation Tool for Building Turkish Sign Language Corpus: TIDVA 

   KARA, Tülay (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Dünya genelinde milyonlarca işitme engelli insan yaşamaktadır. İşitme engelli kişi sayısının bu denli büyük olması, işitme engelli kişilerin başkalarıyla kolayca iletişim kurabilmeleri için işaret dili alanında çalışmalar ...
  • Development and Performance Analysis of Transmitter Receiver Structures for High Data Rate Communication Systems at 240 GHz 

   ERSOY, Özgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Terahertz frekans bandı, haberleşme spektrumunda mikrodalga bandı ile kızılötesi bandı arasında yer almaktadır. Terahertz bandının kullanımı, bina içi haberleşme sistemlerinin kapasite ve veri iletişim hızlarının artırılmasına ...
  • Document Tracking and Inspector Assignment System 

   ARSLAN, Recep Sinan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Tez çalışmasında, müfettişlerin görevlendirilmesi ve görevlendirme evraklarının yönetimi işlemlerini yapmak üzere "evrak yönetimi ve müfettiş görevlendirme" programı tasarlanmaya ve gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu ...
  • Dyslexic Readability Analysis of Texts and Diagnosis of Dyslexia Using Eye Movements 

   GÜNDÜZ, Akın (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Okuma, pek çok eğitimli insan tarafından hızlıca gerçekleştirilen bir etkinlik olmasının yanında oldukça karmaşıktır. Harfler ve kelimeler beynimizin görsel sistemi tarafından algılanırken hafıza, dil ve düşünme gibi diğer ...
  • Early Detection of Lung Cancer 

   SHAKIR, Shaymaa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Akciğer kanserinin klinik teşhis yöntemleri çoğunlukla fiziksel ve biyokimyasal tekniklere dayanır. Bilgisayarlı tomografi (BT) taramasındaki görüntüleme süreçleri (Düşük doz bilgisayarlı tomografi-DDBT), akciğer kanserinin ...
  • ECG Signal Processing Techniques by Using ASP.NET Application Based on Gui in Matlab 

   ALZIARJAWEY, Hussain A. Jaber (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Elektrokardiyogram (EKG) kalple ilgili elektronik kayıttır ve kalp atış hızı ve ritminin veya QRS kakopleksinin şeklinde meydana gelen değişikliklerin tespit edilmesi için kalp hastalığının araştırılmasında kullanılan ...
  • Efficient Data Storage in Edge Cloud Computing for Real-time System 

   QASSAB, Alhakam (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Son yirmi yılda, bilgi ve ilgili bilgi teknolojileri dünyasında çok ilerleme kaydedilmiştir. Örneğin, bugünlerde Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) gelişmesine tanık oluyoruz. Nesnelerin İnterneti (IoT) dünyada Bluetooth, ...