Now showing items 80-99 of 151

  • Identifying Critical Cybersecurity Controls at Country Level 

   AYDIN, Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Dünyadaki tüm devletler terörizm, küresel mali kriz, iklim değişikliği gibi varlıklarını tehdit eden yeni aktörlere karşı tedbir almaya çalışıyorlar. Siber güvenlik de devletlerin tedbir almaya çalıştıkları bu aktörlerden ...
  • Importance of Information Security Awareness 

   MOĞOL, Şehnaz Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Günümüz dünyasında, bilgi güvenliği hayatın her adımında ve her ülkesinde en önemli konudur. Organizasyonlar ve ülkeler, bilgiyi saklayabilmek için birçok kaynak, güç ve para harcamaktadırlar. Bu yüzden, bilgi güvenliğini ...
  • Increase in Efficiency of Cold Rolling Mill Erection Process 

   ÇETİN, Hatice (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   1930'lu yıllarda Türkiye'de demir çelik sektörünün altyapısı atılmış, 1937 yılında Karabük Demir çelik yassı ürün talebini karşılamak için kurulmuştur. Çelik sektörü özellikle 2001 yılından sonra, hızlı bir büyüme ivmesi ...
  • Increasing Air Traffic Control (ATC) Efficiency with Integrated Human Machine Interface 

   TUZLUPINAR, Büşra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Hava ulaşımın araçlarının yoğun kullanımı, hava trafik yoğunluğunu artırmaktadır. Uçuşların kontrollü, düzenli, sistemli ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi, hava trafik sistemleri tarafından sağlanmaktadır. Uçuş planlarının ...
  • Interactive Social Media Vsualization 

   ŞANLIALP, Elif (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Sosyal medya kullanımı günden güne artmaktadır. İnsanlar sosyal medya platformlarını arkadaşları ya da diğer kullanıcılar ile iletişim kurmak için, fotoğraf, video ve metin gibi ilgi duydukları gönderileri kendi profillerinde ...
  • Interior Design and Decision Making Using Augmented Reality 

   ASLAN, Çağrı Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Artırılmış gerçeklik, bir çok sektörde kullanılmaya başlanan yeni bir teknolojidir. Şu an için çoğunlukla reklam sektörüne hizmet etmektedir. Öğretim sürecinde kullanıldığında anlamayı kolaylaştırır, gerçek hayata uygulanan ...
  • Investigating Cyber Threats on Social Media Using Machine Learning 

   ÇAMALAN, Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İnternet platformları verilerin kolayca bulunabileceği ve iletişimin hızlı olduğu yerlerdir. Böylece, bu bilgi çağında, bilgi siber dünyadaki terör saldırıları için tehlikeli bir silah olarak kullanılabilir. Böyle bir ...
  • Investigation and Characterization of ph Effect on Tio2 Thin Film Surfac 

   ERTUĞRUL, Güldane (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada TiO2 esaslı farklı pH değerine sahip çözeltiler hazırlanmış ve cam altlık üzerine kaplaması yapılmıştır. Kaplanan çözeltiler ısıl işleme tabii tutularak ince film oluşumu gerçekleştirilmiştir. Amaç pH etkisinin ...
  • Investigation and Optimization of Some Tactical Data Link Technologies 

   ÖZTÜRK, Ersin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Taktik Veri Link Sistemleri (TVLS) savaş alanında hava, kara ve deniz birimleri arasında yakın gerçek zamanlı taktik bilgi değişimini sağlayan sistemlerdir. Savaşan platformlar Link-11, Link-16, Link-22, Değişken Mesaj ...
  • Investigation of Greenhouse Gas Emissions Originated from Public Transportation: The Case of Ankara 

   KORKUTATA, Fatma Büşra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   İnsan kaynaklı aktiviteler sera gazlarının atmosferdeki bolluğunu sanayileşme öncesi zamandan bu yana endişe verici bir seviyede arttırmakta, ısı tutma kabiliyetlerini arttırmak suretiyle küresel ısınmaya neden olmaktadır. ...
  • Investigation of Pittting Corrosion Morphology of St 37 Material in Different Corrosive Environments 

   KARDELEN, Kafiye (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Terminolojiye göre korozyon "bir malzeme ile genellikle bir metal ile çevresi arasında gerçekleşen, madde ve özelliklerinde bozulmaya neden olan kimyasal ya da elektrokimyasal bir reaksiyon" olarak tanımlanır. Korozyon ...
  • Investigation of the Effects of Holding Times at Cryogenic Temperatures on Residual Stress Distribution of Aisi D2 Sool Steel 

   DEMİR, Eylül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Soğuk iş takım çeliği olan AISI D2 çeliği yüksek aşınma direnci, basma dayanımı ve tokluk gibi avantajlar sağladığından endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Literatür incelendiğinde, kalıntı gerilmelere kriyojenik ...
  • Iris Detection Using Hybrid Models 

   NASSAR, Nour N.M. (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Yüz ve iris tanıma, bilgisayarla video ve görüntü işleme alanında çalışan araştırmacılar tarafından büyük ilgi çekmektedir. Robotik ve yapay zekâ alanlarında son yıllarda ortaya çıkan büyük ilerlemeler, yüz ve iris tanımanın ...
  • İnşaat Sektöründe İş Kazalarına Neden Olan Faktörlerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi 

   ÖZCAN, Saime Gülden (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   nşaat sektöründe çokça karşılaşılan iş kazaları ve bunun sonucunda meydana gelen yaralanma ve ölümler kaza nedenlerinin araştırmalısını ve ana nedenin bulunmasını zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca inşaat sektörünün ülke ...
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının Sektörler Bazında Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi 

   CANSARAN, Canan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Çalışma hayatında önemli yapı taşlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği kavramı son zamanlarda önemli araştırma konuları arasında yer almaktadır. İş yerlerinde oluşan olumsuz çalışma koşullarının çalışanların sağlık ...
  • Laser Welding Characterization of 5083 Aluminum Alloys 

   SABİR, Tuğçe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Alüminyum alaşımları düşük ağırlık, yüksek mukavemet ve korozyon direnci özellikleri sayesinde havacılık ve savunma sanayi uygulamaları için ilgi çeken malzemelerdir. Bununla birlikte, yüksek termal iletkenlik, düşük ...
  • Lie Detection From Voice and Heart Rate 

   ÖZDAMARLAR, Şerife (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Son zamanlarda yapılan duygu analizi, cinsiyet tahmini, yaş tahmini ve yalan tespiti çalışmalarının da içinde olduğu araştırmalar ses verisinden birçok bilgi elde edildiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı ses ve ...
  • Liquid Phase Sintering Characteristics of Tungsten Powder Obtained by Electrochemical Reduction Technique 

   EROL, Mahmut (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Geleneksel tungsten tozu üretim methodundan daha basit ve daha güvenli dikkate değer bir alternatif ekstrasyon prosesi yakın zamanda duyurulmuştur. Umut vaad eden bir ticarileşme potansiyeline sahip olmasına rağmen, üretilmiş ...
  • Maximum Power Point Control of Photovoltaic Water Pump with Separately Excited DC Motors 

   ARAS, Mustafa Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada yeni bir maksimum güç noktası takip methoduyla beraber yeni bir şebeke bağlantısız fotovoltaik su pompası system tasarımı önerilmektedir. Bu fotovoltaik su pompası; dışardan uyartımlı DC motor, santrifüj pompa, ...
  • Modeling and Analysis of Modular Multilevel Converter Based Static Synchronous Compensator 

   EREL, Mehmet Zahid (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu tez çalışması statik senkron kompenzatör tabanlı modüler çok seviyeli dönüştürücünün (MÇSD-STATKOM) modellenmesi ve analizi üzerine yoğunlaşmıştır. MÇSD-STATKOM için en uygun anahtarlama metodunu elde etmede, seviye ...