Now showing items 102-121 of 151

  • Ni-B-Co Coating on Medium-carbon Steels by Electrodeposition 

   BARUT, Uğur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Nikel-bor alaşım kaplama, yüksek sertlik, iyi korozyon direnci, uzun dayanıklılık ve uygun lehim kabiliyetlerinden dolayı son yıllarda sert krom kaplamaya alternatif olarak çeşitli mühendislik alanlarında geliştirilmiştir. ...
  • Novel Merging Based Height-Balanced Histogram Computation for Big Data 

   BÜYÜKTANIR, Tolga (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Üretilen ve bulut sistemlerde kaydedilen data miktarı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Buna örnek olarak, kullanıcı tarafından üretilen veriler, makine tarafından üretilen veriler ve İnternet'ten crawl edilen veriler ...
  • Numerical Analysis of the Thermal Distribution of a Machinery Driver's Cab 

   KOYUNCU, Hazal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İklimlendirme sistemlerinin araç içerisinde ne kadar önemli bir rol oynadığı tartışılmaz bir gerçektir. Bu yüzden günümüz araç üreticileri müşterilerine hem konforlu bir seyahat hem de temiz bir iç ortam havası sağlayabilmek ...
  • Numerical and Experimental Comparison of Fractural Characteristics of 316L Stainless Steel 

   TAMER, Yalçın (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışmasında, 316L paslanmaz çeliğinin kırılma davranışları Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN) ve Johnson Cook (J-C) hasar modelleri kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu iki modelin karşılaştırmasını yapabilmek ...
  • Ontology Based Data Access with Relational Databases 

   LUBBAD, Motaz A.M. (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Dünya üzerinde internet üzerinden birbirine bağlı aygıtlar arttıkça, anlamlı veriler toplamak, paylaşmak ve otomatik çıkarsamalar yapmak giderek daha önemli hale gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak, heterojen veri ...
  • Opical Power Distribution and OFDM/OFDMA Modulation for Visible Light Communication 

   ÖZTÜRK, Metin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Günümüzde, artmakta olan veri oranları dolayısıyla yüksek hızlı data transferi oldukça önemli bir hale gelmiştir. Yüksek orandaki bu data oranlarını karşılayabilmek için, kablosuz haberleşme ciddi bir çözüm olarak karşımıza ...
  • Optical Emission Spectroscopic Investigation of the Millimeter/thz Wave and Magnetic Field Combined Effect on the Cold Plasma Abnormal Region 

   FKEREEN, Abdusalam Abdulmajed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Terahertz görüntüleme tekniklerinin değerlendirilmesi temeline bağlı olarak,bu çalışma ve farklı tekniklerle daha detay sağlayan plazma spektroskopi teknikleri (optik emisyon spektrometre yöntemleri) kullanarak akkor ...
  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Signal Space Diversity 

   KARAKOÇ, Murat Can (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   İnsanlar ses, görüntü ve veri transferi için daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duymaktadır. Dikgen Frekans bölmeli çoklama paralel veri transferini sağlayarak veri gönderim hızını artırmakta, gard bant kullanmamak ve üst ...
  • Ottoman-Turkish Optical Character Recognition and Latin Transcription 

   DOĞRU, Mustafa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Arşivlerde veya çevrim içi kaynaklarda sayısız Osmanlıca belgeler vardır. Bu belgeler maalesef Osmanlıca okuyamayan kişiler tarafından anlaşılamamaktadır. Osmanlı Türkçesi optik karakter tanıma ve Latince transkripsiyonu ...
  • Öğretim Üyelerinde Tükenmişlik Sendromuna Sebep Olan Etmenlere İlişkin Bulanık AHS ve Bulanık AHS-bulanık TOPSIS Hibrit Model Uygulaması 

   KÜÇÜKALİ, Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Küreselleşen dünyada bilgi teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda yaşanan değişim ve gelişimlerüniversitelerde de kendini göstermiş, mevcut sistemlerin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Bu ...
  • Örnek Bir Güneş Evi Prototipi için Tasarım, Kontrol ve Güç İzleme Çalışması 

   KÖMÜR, Salim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Müstakil evlerde ve apartmanlarda güneş enerjisi kullanımının önünde duran en önemli üç problem; yüksek maliyet, düşük verim ve binaların çatılarındaki fiziki uygunsuzluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tez çalışmasında ...
  • Particle Based Animation of Ice Melting 

   ÇAVLAN, Ahmet Can (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Animasyon araştırmalarının temel amacı, buz erime gibi gerçek malzemelerin davranışını simüle etmektir. Buzun erimesi doğal bir bilim sürecidir ve katıdan sıvıya geçiş modellenmesine yardımcı olan fizik yasalarıyla ...
  • Performance Analysis of the Ellipsoidal Support Vector Clustering Algorithm on Various Synthetic and Biomedical Data Sets 

   BAĞCI, Furkan Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İletişimin ve teknolojinin gelişmesi ile dünyadaki dijital veri miktarı gittikçe artmaktadır. Bu nedenle, özellikle son yıllarda bu veriler kullanılarak anlamlı bilgi elde etmek çok önemli hale gelmiştir. Özellikle, öbekleme ...
  • Performance Comparison of Image Matching Algorithm Using FPGA and GPU 

   GÜRKAYNAK, İrfan Alp (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Görüntü işleme teknolojilerinin geliştirilmesi insanlığın bu teknolojiyi kullanarak görüntüleri anlamlandırmasını sağlamıştır. Dijital görüntüleri tanımlamak için kullanılan en etkili yöntem şablon eşleştirmesidir. Bu ...
  • Performance Evaluation of Iot Data Security on Cloud Computing 

   ASLAN, Kübra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Günümüz teknolojisinde akıllı cihazların hem birbirleriyle hem internet ortamıyla iletişim içerisinde olmaları son zamanların gözde kavramlarından "Nesnelerin İnterneti"ni ön plana çıkarmaktadır. Bu kavramın ortaya çıkması ...
  • Performance Improvement Methods for Layered Decoding of LDPC Codes 

   SEVER, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Düşük-yoğunluklu eşlik-denetim (LDPC) kodları doğrusal blok kodları arasındadır. İlk olarak 1960 yılında R. Gallager tarafından keşfedilmelerine rağmen uzun yıllar boyunca unutulmuş, 1996 yılında yapılan bir çalışma ile ...
  • Plasmonic Tio2 Composites for Dye-sensitized solar Cells Applications 

   YILDIRIM, Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Boyaya duyarlı güneş pilleri (DSSC'ler), 1991'de Grätzel tarafından ilk rapor edildiğinden beri düşük maliyetli, esnek tasarımları, üretim kolaylıkları ve düşük toksisiteleri nedeniyle bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. ...
  • PLC and Scada System Application in a Construction Chemicals Manufacturing Plant 

   ÖZDEMİR, Rıdvan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Endüstriyel otomasyon sistemleri, sektördeki yerini gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır. Maliyet düşüren çözümler, standart ürün çıktısı, en aza indirgenmiş hata oranı, gerçek zamanlı istatistiki ve anlık veri alabilme imkanı, ...
  • Procedural Modeling of Mosques 

   YAYLA, Elif (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Prosedürel modelleme teknikleri doğal dokuların yanında mimari yapıların modellenmesinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Prosedürel modelleme, sağladığı diğer avantajlar ile birlikte çeşitli ayrıntılı içerik üretme ...
  • Ranking Facility Locations of Institutions Conducting Centralized Examinations: An Application for Ankara Province 

   GÜNEŞLİ, İlknur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Kuruluş yeri seçim kararı, değerlendirme sürecinde birçok kriter içeren bir sorundur. Kriterlerin bolluğu ve birbirleriyle uyumluluk gereksinimi nedeniyle, kuruluş yeri seçimi oldukça karmaşık bir problem ele alınmaktadır. ...