Now showing items 113-132 of 151

  • Particle Based Animation of Ice Melting 

   ÇAVLAN, Ahmet Can (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Animasyon araştırmalarının temel amacı, buz erime gibi gerçek malzemelerin davranışını simüle etmektir. Buzun erimesi doğal bir bilim sürecidir ve katıdan sıvıya geçiş modellenmesine yardımcı olan fizik yasalarıyla ...
  • Performance Analysis of the Ellipsoidal Support Vector Clustering Algorithm on Various Synthetic and Biomedical Data Sets 

   BAĞCI, Furkan Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İletişimin ve teknolojinin gelişmesi ile dünyadaki dijital veri miktarı gittikçe artmaktadır. Bu nedenle, özellikle son yıllarda bu veriler kullanılarak anlamlı bilgi elde etmek çok önemli hale gelmiştir. Özellikle, öbekleme ...
  • Performance Comparison of Image Matching Algorithm Using FPGA and GPU 

   GÜRKAYNAK, İrfan Alp (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Görüntü işleme teknolojilerinin geliştirilmesi insanlığın bu teknolojiyi kullanarak görüntüleri anlamlandırmasını sağlamıştır. Dijital görüntüleri tanımlamak için kullanılan en etkili yöntem şablon eşleştirmesidir. Bu ...
  • Performance Evaluation of Iot Data Security on Cloud Computing 

   ASLAN, Kübra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Günümüz teknolojisinde akıllı cihazların hem birbirleriyle hem internet ortamıyla iletişim içerisinde olmaları son zamanların gözde kavramlarından "Nesnelerin İnterneti"ni ön plana çıkarmaktadır. Bu kavramın ortaya çıkması ...
  • Performance Improvement Methods for Layered Decoding of LDPC Codes 

   SEVER, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Düşük-yoğunluklu eşlik-denetim (LDPC) kodları doğrusal blok kodları arasındadır. İlk olarak 1960 yılında R. Gallager tarafından keşfedilmelerine rağmen uzun yıllar boyunca unutulmuş, 1996 yılında yapılan bir çalışma ile ...
  • Plasmonic Tio2 Composites for Dye-sensitized solar Cells Applications 

   YILDIRIM, Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Boyaya duyarlı güneş pilleri (DSSC'ler), 1991'de Grätzel tarafından ilk rapor edildiğinden beri düşük maliyetli, esnek tasarımları, üretim kolaylıkları ve düşük toksisiteleri nedeniyle bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. ...
  • PLC and Scada System Application in a Construction Chemicals Manufacturing Plant 

   ÖZDEMİR, Rıdvan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Endüstriyel otomasyon sistemleri, sektördeki yerini gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır. Maliyet düşüren çözümler, standart ürün çıktısı, en aza indirgenmiş hata oranı, gerçek zamanlı istatistiki ve anlık veri alabilme imkanı, ...
  • Procedural Modeling of Mosques 

   YAYLA, Elif (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Prosedürel modelleme teknikleri doğal dokuların yanında mimari yapıların modellenmesinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Prosedürel modelleme, sağladığı diğer avantajlar ile birlikte çeşitli ayrıntılı içerik üretme ...
  • Ranking Facility Locations of Institutions Conducting Centralized Examinations: An Application for Ankara Province 

   GÜNEŞLİ, İlknur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Kuruluş yeri seçim kararı, değerlendirme sürecinde birçok kriter içeren bir sorundur. Kriterlerin bolluğu ve birbirleriyle uyumluluk gereksinimi nedeniyle, kuruluş yeri seçimi oldukça karmaşık bir problem ele alınmaktadır. ...
  • Renewable Energy Potential and Production of Turkey: 2023 Vision 

   VURAL, Mustafa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Türkiye gelişen ekonomisi, artan nüfusu, kentleşme oranının artması gibi birçok faktöre bağlı olarak enerji talebi sürekli olarak artmakta olan ve bu enerji ihtiyacın önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenen bir ülkedir. ...
  • SAR Image Despeckling Using Convolutional Neural Networks 

   GÜNAYDIN, Yusuf Şevki (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde, Sentetik Açıklıklı Radar kullanımı optik resimlere karşı olan avantajlarından dolayı son derece önemli bir alandır. SAR görüntüleri bulutlu ya da yağmurlu havalar gibi tüm hava şartlarında ve gece ya da gündüz ...
  • Smartphone Application Sending GPS Location Using SMS to Call center: Emergency 112 

   ÖZEN, İbrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Android işletim sistemi kullanan akıllı telefonlar için acil durumlarda internet ve herhangi bir yardımcı uygulama olmadan çalışan uygulama yazılımı yapılmıştır. Bu uygulama yer belirleme ve mesaj destek ...
  • Solar PV Power Charge Controlling System with Respect to Real Time Sun Tracking Information Technques 

   ALDAIN, Deeman Najat Najm (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışma , belirli birincil bir yükü beslemek için güneşten yayılan maksimum energy gerçekleştirme ve depolama öncelikleri veren güç sistemi modellemesine odaklanmaktadır. Güneşin gücü, yenilenebilir güneş sistemleri ...
  • Speckle Masking for Hybrid Cryptology 

   HAZER, Abdurrahman (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İnternet kullanımının yaygınlaşması ile artan veri miktarı, bilim dünyasında bu verilerin korunmasına ilişkin yapılan çalışmaların da artmasına sebep olmuştur. Bu tez hem çokça kullanılan optik şifreleme sistemlerinin hem ...
  • Speckle Reduction in SAR Images Using Non-local Means Filter and Variational Framework 

   KIVANÇ, Şahım Giray (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, benek gürültüsü azaltma performansını arttırmak için, Toplam Değişimsel yöntem bazlı karesel doğrusal düzenleme terimli Seyreklik-Güdümlü benek gürültüsü azaltma yöntemi (SDD-QL) ile Yerel olmayan ortalama ...
  • Study of Utilizing Multiple Inertial Measurement Units for Strapdown Inertial Navigation Sytems Without Global Positioning System Aid 

   TOKLUOĞLU, Osman (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Küçük boyutları ve hafiflikleri nedeniyle mikro elektromekanik sistem teknolojisi ile üretilen atalet ölçüm birimleri, ataletsel seyrüsefer sistemlerinde popüler hale gelmiştir. Her ne kadar mikro elektromekanik sistem ...
  • Synthesis of Molybdenum Darbide Thin Films for Producti̇on of Hydrogen via Electrochemical Water Splitting 

   ALTINKAYA, Cesur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada kolloidal Molibden nanopartikülleri (NP'ler) ıslak kimyasal teknikler kullanılarak sentezlenmiştir. NP'lerin sentezi, Hekzakarbonilmolibdenin 1-Oktadesen içerisinde 220 °C'de Argon atmosferi altında pirolize ...
  • Synthesis of Tungsten Carbide and Platinum Composite Thin Films for Hydrogen Production by Electrochemical Water Splitting 

   SEMERCİ, Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada, tungsten karbit ve platin komposit elektrokatalizör malzemelerin Hidrojen Oluşum Reaksiyonu (HER) performansları incelenmiştir. Tungsten karbür katalizörlerin hazırlanması, grafit alt katmanlar (C) üzerine ...
  • Systems Engineering Methodologies in a Turn-key Project Design: A Vermicompost Production Example 

   ÜSTÜNYER, Pelin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışması, vermikompost üretimi için sistem mühendisliği tekniklerinin kullanıldığı bir anahtar teslim proje tasarımıdır. Ayrıca bu tez, gelecekteki sistem tasarımı çalışmalarına ve farklı anahtar teslim projelerine ...
  • Tarım İşlerinin Kazaya Sebep Olan Etmenler Bağlamında Bulanık Ahs ve Bulanık Topsis Yöntemleri ile Karşılaştırılması: Bir Örnek Uygulama 

   ÖZSARI, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Tarım faaliyetleri iş güvenliği açısından tehlikeli sektörler arasında yer alır. Endüstri sektörlerinin yanı sıra tarım sektöründe yaşanan ciddi yaralama ve ölümle sonuçlanan kazalar ilk sırada yer alır. Bu çalışmada tarım ...