Now showing items 132-151 of 151

  • Tarım İşlerinin Kazaya Sebep Olan Etmenler Bağlamında Bulanık Ahs ve Bulanık Topsis Yöntemleri ile Karşılaştırılması: Bir Örnek Uygulama 

   ÖZSARI, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Tarım faaliyetleri iş güvenliği açısından tehlikeli sektörler arasında yer alır. Endüstri sektörlerinin yanı sıra tarım sektöründe yaşanan ciddi yaralama ve ölümle sonuçlanan kazalar ilk sırada yer alır. Bu çalışmada tarım ...
  • Terahertz Frekansları için Nano-Elektro-Mekanik-Sistemler (NEMS) Anahtar Tasarımı 

   AÇIKGÖZ, Muammer Serkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmanın amacı, terahertz frekansları için elektrik-elektronik teknolojisi alanında sürekli gelişme gösteren Nano-Elektro-Mekanik Sistemler (NEMS) teknolojisi kullanarak elektrostatik NEMS anahtarın mekanik ve ...
  • Text Classification based on Organizational Data Using Machine Learning 

   ERKAYA, Ahmed Enis (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Çevrim içi platformların kullanımının yaygınlaşması ile birlikte metin verilerinin artması ve bu verilere erişimin kolaylaşması metin sınıflandırma alanında yapılan çalışmaların sayısının çoğalmasına vesile olmuştur. ...
  • The Clustering of Public Hospitals for the Productivity Scorecard Application 

   KELEŞ, Ayşe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Hastanelerin rollerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması Sağlık Bakanlığı'nın temel kurumsal çalışmalarından biridir. Yeniden yapılanmanın sonuçlarından biri de 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayınlanmasıydı. Bu ...
  • The Effects of Cutting Conditions on Cutting Temperature and Hole Quality in Drilling of Inconel 718 Using Solid Carbide Drills 

   UÇAK, Necati (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bu çalışmada, üstün mekanik ve fiziksel özellikleri nedeniyle özellikle havacılık endüstrisinde sıklıkla kullanılan, bir nikel bazlı süper alaşım olan Inconel 718'in farklı kesme ve soğutma/yağlama koşullarında delinebilirliği ...
  • The Effects of DC Bias Lines on Terahertz Photomixer Antennas 

   YILMAZ, Adem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Foto-karıştırıcı düzeneklerinde antenler çok önemli bir yer tutar. Bu antenlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar artarak devam etmektedir. Doğru Akım (DC) bayas şerithatlar gerekli DC gerilimini antenlere taşıyabilmek ...
  • The Modeling and Simulation of Intersatellite Laser Communication Systems 

   PANCAR, Mustafa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Serbest Ortam Optiksel Haberleşme Sistemleri; yüksek veri hızı, geniş bant genişliği kapasitesi, küçük boyut ve hafiflik, düşük güç tüketimi, yüksek güvenlik ve girişime karşı dirençli olma gibi özelliklerinden dolayı radyo ...
  • Theoretical Simulation and Optimization of the Hybrid Renewable Energy Systems 

   ALBABA, Mohammed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Yenilenebilir enerji, dünyenın her yerindeki ülkelerin temel hedefidir. Küresel ısınma sorunu düyada her geçen gün büyüyor. Şirketler, zararlı emisyonları sınırlandırmak ve mümkün olduğunca azaltmak için yenilenebilir ...
  • Thermoeconomic Optimization for a Solar Assisted Absorption Cooling System 

   AKKAYA, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Türkiye coğrafi konumu nedeniyle dünyadaki birçok ülkeden daha fazla güneş enerjisine sahiptir. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin en fazla güneş enerji potansiyeline sahip olan bölgeleridir. Dolayısıyla bu ...
  • Three Dimensional Modelling of Quantum Cascade Lasers' Characteristic Parameters 

   AYTÜRK, Özge (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Kuantum kaskat lazerler (QCL), kuantum kuyuları içeren yarı iletken lazerlerdir. Kuantum kuyuları, QC lazerlere farklı bir nitelik sağlar. Kuantum kuyularının derinliğinin değiştirilmesi, QC lazerlerin farklı dalga boylarına ...
  • TiO2 Based Dye Sensıtızed Solar Cells Obtaıned by Sol-gel Method 

   YILDIZ, Zikreddin Kerem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Yapılan bu çalışmada; titanyum dioksit filmler,spin kaplama tekniğiyle farklı sayıda ve peryodik olarak (beş, on ve onbeş döngü) filorun katkılı kalay oksit kaplı camın üzerine kaplandı. Kalınlığın ve dut, kök boyası ve ...
  • Tool-path Optimization in FFF 3D Pprinting Machine Using Lines Approach Algorithms 

   MERZAH, Ahmed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Fuse Filament Fabrication (FFF) 3D yazıcıları sayesinde bizler birbirini izleyen ince katmanlar yazdırarak basit ve karmaşık her türlü nesneler meydana getirebiliyoruz. Yazıcı, her katmanı, belirlenmiş bir rota üzerinde ...
  • Traffic Control Analysis in Sdn Networks 

   ALKBLAWI, Lujain (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) teknolojisi ağı değiştirebilir, kritik istihbaratı çözebilir,… . SDN, ağ yöneticilerinin bütün ağ mimarisinin genel taslağını belirlemelerini sağlar. Fiziksel ve logical ağların bağımsız ele ...
  • Türkiye'deki Dijital Platformların Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi 

   ŞAHİN, Seda (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Günümüzde kürelleşme ve rekabet kullanıcı odaklı tasarımı gerektirmektedir. Son yıllarda kullanılabilirlik çok önemli bir konu haline gelmiştir. Kullanıcı perfomansı ile birlikte kullanıcı memnuniyeti düşünüldüğünde, ...
  • Ultrasonografide Karaciğer Yağlanmasının Nicel Olarak Değerlendirilmesi 

   TOPRAK, Sevil (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Karaciğer yağlanması günümüzde sıkça karşılaşılan hastalıklarından bir tanesidir. Bu hastalığın teşhis ve takibinde ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme tekniklerinin yanısıra ...
  • Up to 2 kw Power Transfer System for Tether Powered Unmanned Aerial Vehicles to Provide Long Flight Time 

   AKTAŞ, Abdullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Geçtiğimiz son on yılda mini sınıfındaki insansız hava araçlarının uygulamaları oldukça artmıştır. Fakat küçük insansız hava araçlarının kullanımında bazı kısıtlamalar vardır. Uçuş süresi çok rotorlu insansız hava araçları ...
  • Using Evolutionary Algorithms for Designing Novel 3D Objects 

   DOĞAN, Yavuz Selim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Doğada, her türlü yaşam alanı için özelleşmiş sayısız çeşitlilikte canlı tasarımları mevcuttur. Tek bir başlangıç hücresinin (zigot) kendisini çoğaltması ile ortaya çıkan bu tasarımların olgunlaşma mekanizmasının çözülmesi, ...
  • Bir Üniversite Hastanesinde İş Kazalarının İncelenmesi ve Bulanık Topsis Yöntemi ile Alınacak Önlemlerin Sıralandırılması 

   IRMAK, Melek (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Sağlık sektörü, günümüz haber bültenlerinde en çok kaza haberi duyduğumuz maden sektörü ve inşaat sektörü gibi bünyesinde birçok tehlike ve riski barındırır. Toplumun sağlığını korumak ve iyileştirmek adına hizmet veren ...
  • Vibro-acoustic Design, Manufacturing and Characterization of a Tonpilz -type Underwater Acoustic Device 

   KURT, Polat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Sonar, bir nesneyi algılayabilen ve ses dalgalarının yardımıyla bu nesnenin konumu hakkında bilgi verebilen bir elektro-akustik sistemdir. Sonar sistemlerinin en önemli bileşenlerinden biri, suyla temas halinde olan ve ses ...
  • X-ray Radiation Effects on the CuInGaTe2 Semiconductor Diode Parameters 

   ARSLAN, Semra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada CuInGaTe2 yarıiletken diyotun elektriksel parametreleri üzerine iyonlaştırıcı X-Işını radyasyonunun etkisi araştırıldı. I-V ölçümleri laboratuvar ortamında beş farklı radyasyon değeri (200, 400, 600, 800 ve ...