Now showing items 1-20 of 151

  • TiO2 Based Dye Sensıtızed Solar Cells Obtaıned by Sol-gel Method 

   YILDIZ, Zikreddin Kerem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Yapılan bu çalışmada; titanyum dioksit filmler,spin kaplama tekniğiyle farklı sayıda ve peryodik olarak (beş, on ve onbeş döngü) filorun katkılı kalay oksit kaplı camın üzerine kaplandı. Kalınlığın ve dut, kök boyası ve ...
  • A Case Study on Power Quality Performance of Electrical Distribution Network and Recommendations for a Power Quality Diagnosis Approach 

   YALMAN, Yunus (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Güç kalitesi, özellikle enerji piyasasının serbestleştirilmesi ve enerji dağıtım şirketleri arasındaki rekabet ile birlikte daha da güncel hale gelmektedir. Bu ortamda, elektrik enerjisi, sıklıkla dağıtım kalitesi ve verilen ...
  • Solar PV Power Charge Controlling System with Respect to Real Time Sun Tracking Information Technques 

   ALDAIN, Deeman Najat Najm (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışma , belirli birincil bir yükü beslemek için güneşten yayılan maksimum energy gerçekleştirme ve depolama öncelikleri veren güç sistemi modellemesine odaklanmaktadır. Güneşin gücü, yenilenebilir güneş sistemleri ...
  • Blood Vessel Segmentation and Extraction in Retinal Images 

   Salem, A. Salem.Elhussain (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu tez çalışmasında retina damar segmentasyonu incelenmiş ve bu yaklaşım için etkili bir yöntem önerilmiştir. Kan damarlarının filtreleme ve çıkarılması işlemleri için morfolojik yöntemler kullanılmıştır. Önerilen yöntemin ...
  • Fabrication of Multilayer Dye-sensitized Solar Cells 

   ATLI, Aycan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada, farklı foto anot yapılarına sahip olan boya duyarlı güneş pilleri (DSSC), ilave titanyum-katmanları uygulanarak üretilmiştir. Boya duyarlı güneş hücrelerinin foto anot bileşenleri P25 tozu, titanium tetraklorit, ...
  • Gel Casting of Mullite for Radome Applications 

   ECEBAŞ, Nazım (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Jel döküm karmaşık ve 3 boyutlu ürünler yapmak için kullanılan koloidal bir yöntemdir. Yoğun müllit seramik üretimi literatürde daha önce çalışılmadığı için jel döküm ile bu seramiklerin üretimi amaçlanmıştır. Yüksek ...
  • Environmental Sound Database Design and Implementation 

   TANIŞ, Abdussamet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu tezde, çevresel ses tanıma amaçlı "Bir Çevresel Ses Veritabanı Tasarımı ve Uygulaması" önerilmektedir. Çevresel ses tanıma son yıllarda öne çıkan bir konu haline geldi ve güvenlik sistemlerinde, robot navigasyonunda, ...
  • Analytics of Turkish Official Gazette Archives Using Big Data Mining Techniques 

   CAN, Yasemin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Günümüz dünyasının vazgeçilmezleri arasında ilk sıralara yükselen ve hızla gelişen teknoloji beraberinde hızla büyüyen ve karmaşıklaşan bir veri üretimini de tetiklemekte. Bu, baş döndürücü bir hızla büyüyen karmaşık yapılı ...
  • Türkiye'deki Dijital Platformların Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi 

   ŞAHİN, Seda (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Günümüzde kürelleşme ve rekabet kullanıcı odaklı tasarımı gerektirmektedir. Son yıllarda kullanılabilirlik çok önemli bir konu haline gelmiştir. Kullanıcı perfomansı ile birlikte kullanıcı memnuniyeti düşünüldüğünde, ...
  • Investigation of Pittting Corrosion Morphology of St 37 Material in Different Corrosive Environments 

   KARDELEN, Kafiye (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Terminolojiye göre korozyon "bir malzeme ile genellikle bir metal ile çevresi arasında gerçekleşen, madde ve özelliklerinde bozulmaya neden olan kimyasal ya da elektrokimyasal bir reaksiyon" olarak tanımlanır. Korozyon ...
  • Öğretim Üyelerinde Tükenmişlik Sendromuna Sebep Olan Etmenlere İlişkin Bulanık AHS ve Bulanık AHS-bulanık TOPSIS Hibrit Model Uygulaması 

   KÜÇÜKALİ, Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Küreselleşen dünyada bilgi teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda yaşanan değişim ve gelişimlerüniversitelerde de kendini göstermiş, mevcut sistemlerin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Bu ...
  • Graphene Reinforced Silver Nanocomposite by Electrodeposition for Electrical Contact Materials 

   AL-FALAHI, Lujain (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Gümüş, elektrik ve termal iletkenlik nedeniyle elektrik devreleri ve kontaktörler alanında çok çeşitli elektrik uygulamaları için yaygın olarak kullanılan bir malzemedir.Bu yüzden gümüş kaplama, konnektörlerin temas parçaları ...
  • Traffic Control Analysis in Sdn Networks 

   ALKBLAWI, Lujain (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) teknolojisi ağı değiştirebilir, kritik istihbaratı çözebilir,… . SDN, ağ yöneticilerinin bütün ağ mimarisinin genel taslağını belirlemelerini sağlar. Fiziksel ve logical ağların bağımsız ele ...
  • An Analysis of A Manufacturing Company to Transform into Industry_4.0 Using Systems Engineering Approach 

   BABAYİĞİT, Gizem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Teknolojideki hızlı değişiklikler, toplumu Endüstri 4.0'ın eşiğine getirdi. Endüstri 4.0 tüm üretimi, düşük maliyetli, düşük enerji tüketimi ve yüksek verimlilik oranları ile dijitalleştirmeyi amaçlamaktadır. Bir işin ...
  • Ni-B-Co Coating on Medium-carbon Steels by Electrodeposition 

   BARUT, Uğur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Nikel-bor alaşım kaplama, yüksek sertlik, iyi korozyon direnci, uzun dayanıklılık ve uygun lehim kabiliyetlerinden dolayı son yıllarda sert krom kaplamaya alternatif olarak çeşitli mühendislik alanlarında geliştirilmiştir. ...
  • Alumina/glass Composites for Low Temperature Co-fired Ceramics (LTCC) and Radome Applications 

   DURSUN, Gülsüm Meryem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Elektronik altlık, düşük sıcaklıkta beraber pişirilen seramikler (LTCC) ve radom uygulamalarında kullanılmak üzere, alüminaya ağırlıkça %20 (G-20), %40 (G-40), %50 (G-50), %55 (G-55) ve %60 (G-60) oranlarında ticari SiO2- ...
  • X-ray Radiation Effects on the CuInGaTe2 Semiconductor Diode Parameters 

   ARSLAN, Semra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada CuInGaTe2 yarıiletken diyotun elektriksel parametreleri üzerine iyonlaştırıcı X-Işını radyasyonunun etkisi araştırıldı. I-V ölçümleri laboratuvar ortamında beş farklı radyasyon değeri (200, 400, 600, 800 ve ...
  • Experimental and Theoretical Investigation of Enhanced Thermoelectric Performance of GaAs1−xNx Alloy with Si 

   YILDIZ, Yusuf (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu tezde; yarı iletken ve n-tipi GaAs altyapı taşları üzerine, metal organik buhar fazında epitaksi (MOVPE) yöntemi ile büyütülen Si katkılı ve katkısız GaAs1−xNx numuneleri, yeni birer termoelektrik malzeme olarak ...
  • Synthesis of Tungsten Carbide and Platinum Composite Thin Films for Hydrogen Production by Electrochemical Water Splitting 

   SEMERCİ, Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada, tungsten karbit ve platin komposit elektrokatalizör malzemelerin Hidrojen Oluşum Reaksiyonu (HER) performansları incelenmiştir. Tungsten karbür katalizörlerin hazırlanması, grafit alt katmanlar (C) üzerine ...
  • Tool-path Optimization in FFF 3D Pprinting Machine Using Lines Approach Algorithms 

   MERZAH, Ahmed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Fuse Filament Fabrication (FFF) 3D yazıcıları sayesinde bizler birbirini izleyen ince katmanlar yazdırarak basit ve karmaşık her türlü nesneler meydana getirebiliyoruz. Yazıcı, her katmanı, belirlenmiş bir rota üzerinde ...