Now showing items 1-1 of 1

    • A Graph Database Application to Analyse Social Networks 

      BAYER, Songül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Tezin amacı, Neo4j'yi Grafik Veritabanı kullanarak Sosyal Ağ Analizi ile şüpheli bireyler ve gemiler arasındaki ilişkiyi tespit etmek, deniz araçlarındaki sosyal ağları analiz etmek ve görsel bir ilişki ağı oluşturmaktır. ...