Now showing items 1-8 of 8

  • Design and Implementation of Flexible Model Based Adaptive Control Algorithm for Real Time Systems 

   GÜNER, Ufuk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada, gerçek zamanlı sistemler için, model tabanlı esnek bir uyarlamalı kontrol algoritması önerilmektedir. Önerilen algoritma temel kontrolcü ve uyarlama mekanizmalarından oluşmaktadır. Temel kontrolcüye ait ...
  • Design and Improvement of an Intelligent Control System to Solve the Dam Ground Water Problem 

   AL-HARDANEE, Omar Farhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Barajlar dünyadaki önemli elektrik gücü kaynaklarından biridir ve elektrik kontrol araçları barajlar bakımından çok önemlidir. Ancak yüzey sularının barajlardaki kontrol odalarına akması elektrik ve elektronik cihazların ...
  • Environmental Sound Database Design and Implementation 

   TANIŞ, Abdussamet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu tezde, çevresel ses tanıma amaçlı "Bir Çevresel Ses Veritabanı Tasarımı ve Uygulaması" önerilmektedir. Çevresel ses tanıma son yıllarda öne çıkan bir konu haline geldi ve güvenlik sistemlerinde, robot navigasyonunda, ...
  • Environmental Sound Recognition with Various Feature Extraction and Classification Techniques 

   ARPACI, Yaseminhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde, çevresel ses tanıma amaçlı "Öznitelik Çıkartma ve Sınıflandırma Metotları" önerilmektedir. Çevresel ses tanıma çalışması, son yıllarda popüler bir konu haline gelmiştir. Geçtiğimiz on yılda, çevresel ses tanıma ...
  • Farklı Çalışma Ortamlarında Kullanılan Yapay Aydınlatma Kaynaklarının Spektral Analizi ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri 

   AKILLI, Arslan Buğra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Çalışma hayatı şartlarını düşündüğümüzde, yapay ışık kaynaklarına olan maruziyetimizin anlık ve kümülatif etkilerinin çalışanlar üzerinde bırakacağı etkinin kaçınılmazlığı gerçeğini düşünmekte, teknolojik gelişmeler ile ...
  • Identifying Critical Cybersecurity Controls at Country Level 

   AYDIN, Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Dünyadaki tüm devletler terörizm, küresel mali kriz, iklim değişikliği gibi varlıklarını tehdit eden yeni aktörlere karşı tedbir almaya çalışıyorlar. Siber güvenlik de devletlerin tedbir almaya çalıştıkları bu aktörlerden ...
  • PLC and Scada System Application in a Construction Chemicals Manufacturing Plant 

   ÖZDEMİR, Rıdvan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Endüstriyel otomasyon sistemleri, sektördeki yerini gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır. Maliyet düşüren çözümler, standart ürün çıktısı, en aza indirgenmiş hata oranı, gerçek zamanlı istatistiki ve anlık veri alabilme imkanı, ...
  • Theoretical Simulation and Optimization of the Hybrid Renewable Energy Systems 

   ALBABA, Mohammed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Yenilenebilir enerji, dünyenın her yerindeki ülkelerin temel hedefidir. Küresel ısınma sorunu düyada her geçen gün büyüyor. Şirketler, zararlı emisyonları sınırlandırmak ve mümkün olduğunca azaltmak için yenilenebilir ...