Now showing items 1-1 of 1

    • Enhancing Machine Learning Algorithms in Healthcare with Electronic Stethoscope 

      AYKANAT, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      Bu çalışmada, 1.630 denekten elektronik stetoskop ile kaydedilen 17.930 ses ve metin verisinden oluşan bir veri kümesinde, konvolüsyonel sinir ağları (CNN), destek vektör makineleri (SVM), k en yakın komşuluk (k-NN) ve ...