Now showing items 1-1 of 1

    • TiO2 Based Dye Sensıtızed Solar Cells Obtaıned by Sol-gel Method 

      YILDIZ, Zikreddin Kerem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      Yapılan bu çalışmada; titanyum dioksit filmler,spin kaplama tekniğiyle farklı sayıda ve peryodik olarak (beş, on ve onbeş döngü) filorun katkılı kalay oksit kaplı camın üzerine kaplandı. Kalınlığın ve dut, kök boyası ve ...