Now showing items 1-1 of 1

    • A Web-based Audit Tool for Standardized Management Systems 

      BİRKAN, Celaleddin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
      Yapılan bu tezde yönetim sistemlerinin denetim sürecini iş süreçleriyle otomatik hale getirmek için geliştirme yapılmıştır. Geleneksel denetim sürecinde her aşama herhangi bir araç kullanmadan yapılmaktaydı; örnek olarak ...